Gohebydd Golwg360

Gohebydd Golwg360

360 Golwg360 Bro360 Ogwen360 DyffrynNantlle360 BroAber360 BroWyddfa360 Clonc360 Caernarfon360 Caron360

Barn Begw ar ganslo arholiadau TGAU

“Dw i’n meddwl bod o’n wbath ‘ma pawb yn yr ysgol yn poeni am.”

Lleucu Non wedi cael modd i fyw gyda chynllun ‘Byw a Bod’

Ail-lansio’r Clwb Drama wedi bod yn uchafbwynt i’r ferch o’r Dyffryn

Papur bro Lleu wedi dychwelyd i brint

Papur bro Dyffryn Nantlle wedi addasu yn sgil cyfyngiadau Covid-19

Difrod yng nghae synthetig Plas y Silyn 

Clo wedi ei dorri a’i ddwyn

System graddio eleni yn “teimlo fel cosb” medd disgybl o Ysgol Dyffryn Nantlle

Mae ’na bobol yn dibynnu ar y graddau yma ar gyfer eu dyfodol nhw”

Toda Ogunbanwo yw Llywydd y Dydd Gŵyl AmGen

"Mae hiliaeth yn bodoli ac mae'n effeithio ar bobl ddu ar draws Cymru", meddai.

Bragdy Lleu yn poeni am newid mewn trefniadau trethi

Mi fyddai cael gwared ar y drefn bresennol yn costio tuag 20c y peint

Cwmni Northwood wedi gwrthod cefnogaeth ariannol i achub y ffatri

Plaid Cymru’n “siomedig” â pherchnogion ffatri ym Mhenygroes

Grant o £30,000 yn rhoi hwb i ymdrechion cymunedol ym Mhenygroes

Mae Siop Griffiths wedi derbyn grant o £29,916 gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

“Nid dyma ddiwedd y mater”, meddai Hywel Williams a Siân Gwenllian

Mae disgwyl i ffatri Northwood Hygine Products ym Mhenygroes gau erbyn yr Hydref.