Gohebydd Golwg360

Gohebydd Golwg360

360 Golwg360 Bro360 Ogwen360 DyffrynNantlle360 BroAber360 BroWyddfa360 Clonc360 Caernarfon360 Caron360

“Oni’n poeni bod yr asesiadau am fod yr un adeg a’r Euros – felly dwi’n falch!”

Ymateb Begw Elain i’r cadarnhad mai ysgolion a cholegau fydd yn dyfarnu graddau eleni

Boreau coffi awyr agored, cerddoriaeth fyw a sesiynau yoga: popeth sy’n dda am Poblado

Cwmni coffi Poblado yw'r cyntaf i ymddangos ar bodlediad Blas o'r Bröydd

Bragdy Lleu yn barnu cynlluniau trethi’r Canghellor sy’n bygwth bodolaeth bragdai bychain

“Mae amseru’r peth yn ofnadwy o wael,” meddai Bragdy Lleu.

Barn Begw ar ganslo arholiadau TGAU

“Dw i’n meddwl bod o’n wbath ‘ma pawb yn yr ysgol yn poeni am.”

Lleucu Non wedi cael modd i fyw gyda chynllun ‘Byw a Bod’

Ail-lansio’r Clwb Drama wedi bod yn uchafbwynt i’r ferch o’r Dyffryn

Papur bro Lleu wedi dychwelyd i brint

Papur bro Dyffryn Nantlle wedi addasu yn sgil cyfyngiadau Covid-19

Difrod yng nghae synthetig Plas y Silyn 

Clo wedi ei dorri a’i ddwyn

System graddio eleni yn “teimlo fel cosb” medd disgybl o Ysgol Dyffryn Nantlle

Mae ’na bobol yn dibynnu ar y graddau yma ar gyfer eu dyfodol nhw”

Toda Ogunbanwo yw Llywydd y Dydd Gŵyl AmGen

"Mae hiliaeth yn bodoli ac mae'n effeithio ar bobl ddu ar draws Cymru", meddai.

Bragdy Lleu yn poeni am newid mewn trefniadau trethi

Mi fyddai cael gwared ar y drefn bresennol yn costio tuag 20c y peint