Gohebydd Golwg360

Gohebydd Golwg360

360 Golwg360 Bro360 Ogwen360 DyffrynNantlle360 BroAber360 BroWyddfa360 Clonc360 Caernarfon360 Caron360

Toda Ogunbanwo yw Llywydd y Dydd Gŵyl AmGen

"Mae hiliaeth yn bodoli ac mae'n effeithio ar bobl ddu ar draws Cymru", meddai.

Bragdy Lleu yn poeni am newid mewn trefniadau trethi

Mi fyddai cael gwared ar y drefn bresennol yn costio tuag 20c y peint

Cwmni Northwood wedi gwrthod cefnogaeth ariannol i achub y ffatri

Plaid Cymru’n “siomedig” â pherchnogion ffatri ym Mhenygroes

Grant o £30,000 yn rhoi hwb i ymdrechion cymunedol ym Mhenygroes

Mae Siop Griffiths wedi derbyn grant o £29,916 gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

“Nid dyma ddiwedd y mater”, meddai Hywel Williams a Siân Gwenllian

Mae disgwyl i ffatri Northwood Hygine Products ym Mhenygroes gau erbyn yr Hydref.

Margaret Ogunbanwo am ddangos trugaredd i beintiwr y swastica

Margaret Ogunbanwo sydd ar glawr Golwg wythnos yma.

Arestio dyn mewn cysylltiad â graffiti hiliol ym Mhenygroes

Cafodd Swastika ei baentio ar wal y Red Lion yn oriau man bore Sadwrn (Mehefin 13)

“Cardiau, blodau, cariad, a dagrau” – Teulu Ogunbanwo yn diolch am gefnogaeth y gymuned leol

Ar ôl i 40 o bobl helpu i lanhau’r graffiti hiliol mae cynlluniau i baentio murlun cymunedol yno.

Protest i gefnogi gweithwyr Ffatri Bapur Penygroes

Mae gwleidyddion Plaid Cymru wedi cynnig cymorth i Ffatri Northwood Hygine Products

Dros 50 o wirfoddolwyr yn hwb i gynlluniau’r dyfodol

Oherwydd Covid-19 mae Yr Orsaf wedi addasu a newid cynlluniau er budd pobol y dyffryn.