Gohebydd Golwg360

Gohebydd Golwg360

360 Golwg360 Bro360 Ogwen360 DyffrynNantlle360 BroAber360 BroWyddfa360 Clonc360 Caernarfon360

Cymuned Dyffryn Nantlle yn galw am gefnogaeth

Cau ffatri Northwood Hygiene Products ym Mhenygroes gan roi 94 o swyddi yn y fantol.

Ffatri bapur Penygroes yn cau: 94 o swyddi yn y fantol

Cau ffatri Northwood Hygiene Products oherwydd cwymp mewn gwerthiant o ganlyniad i’r coronafeirws

Ailddechrau blwyddyn ysgol yn opsiwn i addysg yng Ngwynedd

Mae sawl opsiwn yn cael eu hystyried gan Gyngor Gwynedd i leihau effaith y coronafeirws ar blant

Cydweithio â busnesau lleol i gefnogi unigolion bregus

Yn ystod yr wythnos diwethaf fe dderbyniodd 131 o bobol bregus Gwynedd becyn bwyd.

Coronfafeirws: Cyfeirlyfr cynlluniau cymorth yr ardal

Cyfeirlyfr arbennig gan Gyngor Gwynedd yn rhestri manylion cynlluniau cymorth yn yr ardal.

“Y cyfnod yma yn dangos gwir werth mewn dynoliaeth a chymdeithas”

Wynne Williams o Ddinas Dinlle yn diolch am gefnogaeth pobol leol i rheini sy'n hunan ynysu.

Cymdogion Dyffryn Nantlle yn creu cynlluniau i helpu ei gilydd

Rhestr o’r cynlluniau cyfaill a chymorth yn Arfon

Cysur mewn ysgrifennu

Ar ôl i arholiadau Lefel A Lleucu Non gael eu canslo mae hi wedi penderfynu ysgrifennu nofel.

Busnesau’r Dyffryn yn delio â’r cyfnod o newid

Addasu a chydweithio yn bwysig.