DyffrynNantlle360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Dyffryn Nantlle

20230204_004847

Basgiad helyg fy Nain

Wendy Jones

Mor braf yw darllen yr erthygl am wehyddu helyg gan Angharad Tomos.
B2A1A84E-57B3-489A-BF84

Caffi Trwsio Yr Orsaf

angharad tomos

Be mae nhw’n ei wneud?

Clwb Clebran

angharad tomos

Cyfle i ymarfer siarad Cymraeg

“Braint o’r raddfa uchaf”: Catrin Wager wedi’i dewis i fod yn ymgeisydd seneddol dros dro Plaid Cymru yn Arfon

Mae cyfres o hystingau wedi’u cynnal wrth i’r Blaid geisio olynydd i Hywel Williams, sydd wedi dewis peidio sefyll eto
IMG_20210529_173149

Caru Gwaith Coed

Ceridwen

Mr J O JONES SAER COED 1882 – 1954

Ystyried cynlluniau i uwchraddio adeilad tafarn Ty’n Llan

Dale Spridgeon, Gohebydd Democratiaeth Leol

Daeth trigolion Llandwrog ynghyd i brynu’r dafarn y llynedd wedi iddi gau ei drysau yn 2017

Pleidlais ‘Barn y bobol 2023’ ar agor

Lowri Jones

Cyhoeddi’r naw stori – un o bob gwefan fro – sy’n mynd benben am brif wobr Bro360 eleni

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

Poblogaidd wythnos hon

“Mae’n bwysig i ni gadw ein hunaniaeth fel Cymry,” medd gwneuthurwr llwyau caru ar drothwy Dydd Santes Dwynwen

Lowri Larsen

Mae Osian Roberts yn cynnal sesiwn arbennig i greu llwyau caru ym Mhenygroes heddiw (dydd Iau, Ionawr 19)

Tai gwag Gwynedd yn “ddychrynllyd, trist, torcalonnus”

Lowri Larsen

Mae 1,200 i 1,300 o dai gwag yng Ngwynedd, yn ôl y Cynghorydd Craig ab Iago

Gwehyddu Helyg

angharad tomos

Sesiwn Clwb Celf mis Ionawr

“Yr argyfwng hinsawdd ydy’r argyfwng mwyaf sy’n ein hwynebu ni fel dynol ryw”

Lowri Larsen

Mae Paul Rowlinson wedi cyflwyno’i enw i fod yn ymgeisydd Plaid Cymru i olynu Hywel Williams, Aelod Seneddol Arfon, sy’n rhoi’r gorau i’w swydd

Siop Barbwr Gari

Siop torri gwallt i fechgyn.

Lluniau Gwynant Parri

Ffotograffydd Lleol – Stiwdio – Ysgolion Cymraeg – Tirluniau – Busnesa bach a mawr.

Coed CAIN

Siôn Garth Owen. Artist troi coed o Ogledd Cymru.

Harddwch gan Lowri Mai

Salon harddwch yn Mhenygroes yn cynnig amrywiaeth o driniaethau.