DyffrynNantlle360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Dyffryn Nantlle

Gwnewch y pethau bychain🌼

Drwy gydol y mis, fe fyddwn yma ar wefan DyffrynNantlle360 yn rhoi sylw i’r bobl o fewn y Dyffryn sydd yn gwneud y pethau bychain.
Mentro Gyda'n Gilydd

Mentro Gyda’n Gilydd: Galw ar fusnesau Dyffryn Nantlle

Mae Mentro Gyda'n Gilydd yn brosiect cenedlaethol trwy Gymru lle mae criw o wirfoddolwyr yn creu fideos o beth i'w disgwyl wrth ddechrau ail ymweld â lleoliadau.

Lleu mis Mawrth 2021

Rhifyn diweddaraf wedi ei gyhoeddi
mynydd-mawr

Dyffryn Nantlle – Gwlad y Tylwyth Teg?

Chwefror 26ain - Diwrnod Cenedlaethol Dweud Stori Tylwyth Teg
Untitled-design-4

Lleisiau’r Dyffryn ar Facebook!

Nod Prosiect 15 yw rhoi ‘platfform i leisiau Dyffryn Nantlle.’

Cynyddu capasiti Ysbyty Gwynedd drwy ohirio llawdriniaethau dewisol

Bydd llawdriniaethau brys ac apwyntiadau cleifion allanol yn parhau

Yn ôl i Frynllidiart

Yn ôl i Frynllidiart

Cyhoeddi gŵyl rithiol i ddathlu dau brifardd a fagwyd yn un o dyddynnod mwyaf eiconig Dyffryn Nantlle; Silyn (1871-1930) a Mathonwy (1901-1999). Dyddiad i’r Dyddiadur: Dydd Sul, 28 Mawrth 2021.

Rhybudd fod cymunedau gwledig Gwynedd yn dioddef oherwydd diffyg cysylltedd band eang digonol

Yr argyfwng Covid yn amlygu'r angen i gau’r bwlch digidol rhwng cymunedau gwledig a threfol, yn ôl Liz Saville Roberts

Rhaglen frechu Betsi Cadwaladr yn cyraedd 200,000 o frechlynnau

Mae hynny dwbl y ffigwr ar gychwyn y mis ac yn gymysgedd o'r dôs gyntaf a'r ail dôs

Poblogaidd wythnos hon

Y Dyff Digidol

Newyddion Ysgol Dyffryn Nantlle
Wardeiniaid-Ynni-heb-logos

Help efo biliau ynni

Cymorth newydd yn y Dyffryn

Siân Gwenllïan yn canmol “ymdrechion arwrol” y rhaglen frechu yn Arfon

Ond yn poeni am anawsterau yn Nyffryn Nantlle a Chaernarfon
Rhifyn-Chwefror-2021-Lleu

Lleu mis Chwefror 2021

Rhifyn newydd ar y we!

Her Pellter i Fanc Bwyd Arfon.

Rydym ni fel criw yn hel arian tuag at fanc bwyd Arfon yn ein sialens ffitrwydd mis Ionawr eleni, byddai unrhyw gyfraniadau at yr achos yn groeso tu hwnt.
Siocled-Stepan-Drws-1

Siocled Stepan Drws

Now, Lewis ac Enid yn codi calon trigolion yr ardal.

Comisiwn Celf Gyhoeddus ym Mhenygroes

Cyfle i artist lleol greu darn o gelf parhaol yn y pentref

Y stori orau ar DyffrynNantlle360 yn 2020: dewis y bobol

Cyfle i bobol Dyffryn Nantlle bleidleisio am eich hoff stori leol
BB95C957-6BAD-4AD2-A6C1-D138318EEAE0

Hanesion am CPD Nantlle Vale 

CPD Nantlle Vale 

Nantlle Vale 4 – Mynydd Llandygai  0 

CPD Nantlle Vale 

Siopa’n lleol

Lliw a Llun

Prints lliwgar mewn ffrâm i blant ac oedolion sy’n licio sblash bach o liw yn eu bywyd.

Poblado Coffi

Crefftwyr coffi wedi'i leoli yn Eryri.

Helo Blod

Cyngor a chyfieithu i dy fusnes — yn rhad ac am ddim

Inigo Jones

Gwaith llechi a chaffi.