DyffrynNantlle360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Dyffryn Nantlle

Dathliad lleol er cof am Cledwyn Jones, Triawd y Coleg

Non Tudur

Bydd Robat Arwyn yn dadorchuddio plac er cof amdano ar wal yr ysgol yn Nhal-y-sarn – pentref â thraddodiad canu cryf

Grant i bobol sy’n berchen eiddo sy’n wag ers dros 12 mis

Lowri Larsen

Mae 22,457 eiddo gwag hirdymor trethadwy yng Nghymru, gyda 1,446 ohonynt yng Ngwynedd
Screenshot-2023-05-24-at-09.39.50

Cyfrol newydd Aled

Ar Goedd

Mae Raffl, Aled Jones Williams yn y siopau rŵan

Galw am wyliau ysgol gwahanol i Gymru a Lloegr er mwyn osgoi gor-dwristiaeth

Lowri Larsen

Byddai’n “decach i blant Cymru” gael gwyliau gwahanol i blant Lloegr, meddai Madeleine Beattie o Dalysarn
0AE80F0D-549A-4B88-B5B0

Arloeswr a chymwynaswr

angharad tomos

Lansio llyfr Griffith Davies

Cofio Cledwyn

Ffion Eluned Owen

3 Mehefin 2023, Talysarn – dyddiad ar gyfer y dyddiadur

Gŵyl Llesiant Gwasanaeth Ieuenctid Gwynedd “yn grymuso pobol ifanc”

Roedd pwyslais ar flaenoriaethu iechyd meddwl a lles, gan gynnig “cyfleon gwerthchweil”

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

Poblogaidd wythnos hon

Cynnal cynllun pontio’r cenedlaethau yng nghartref Kate Roberts

Pwrpas y cynllun yng Nghae’r Gors, Rhosgadfan yw dod â’r to iau a’r to hŷn ynghyd i rannu syniadau, sgiliau a phrofiad

Marchnad Lleu

Anwen Harman

Sefydlu Marchnad yn Nyffryn Nantlle

Dadlau am gae chwarae ‘olaf’ Penygroes

“Mae pobol wedi dychryn am eu bywydau. Dydyn nhw ddim eisio fo”
00011

Eisteddfod a Gŵyl Ddrama Y Groeslon

Llio Elenid

Penwythnos yma – 21-22 Ebrill!

Diffyg pwll nofio 50 metr yn rhoi nofwyr y gogledd dan anfantais

Lowri Larsen

Mae’n “dipyn o ymrwymiad” i rywun o’r gogledd fentro i’r byd nofio, medd un teulu o Wynedd

Gwinllan yn awyddus i defnyddio gwastraff llechi i greu gwydr

“Mae hefyd yn wych o beth i adael i’r byd a’r betws wybod am y gwyrthiau y gellir eu gwneud gyda gwastraff llechi”

“Dydi o ddim yn teimlo fel gwaith”

Ar Goedd

Mae Rhian o Lanwnda wedi rhannu ei stori fel rhan o ymgyrch recriwtio Antur Waunfawr

Cara’n trafod ei gwaith

Ar Goedd

“Mi faswn i’n eich annog i gymryd y cyfle.”

Leri Wyn Celf

Gwaith celf gan Eleri Wyn.

Inigo Jones

Gwaith llechi a chaffi.

Stiwdio Creu

Stiwdio yng Nglynllifon sy’n gwerthu pob math o grefftau.

Caffi HEMS

Caffi Ambiwlans Awyr Cymru yn Ninas Dinlle.