DyffrynNantlle360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Dyffryn Nantlle

Menter gerddorol newydd i ddau fachgen o’r Dyffyryn

Hedydd Ioan ac Osian Cai o Benygroes yn mynd a cherddoriaeth i donfedd arall gyda'u busnes newydd.

Dod i adnabod Begw Elain

Sut y cafodd ei henw? Beth oedd ei hoff wyliau? A beth am ei hoff olygfa yn Nyffryn Nantlle?
Mygydau newydd

Siarad yn glir yn Rhostryfan

Mae plant bach Cylch Meithrin Rhos yn deall yn well, diolch i fygydau newydd y staff...

Baner YesCymru Bryn Fôn – mi godith eto!

Anna Fôn yn siarad â golwg360 am ei brwydr i gadw'r faner yn chwifio

Ymadroddion i ddysgwyr gan Trey McCain 

Trey McCain yn rhannu ambell ymadrodd i ddysgwyr

Busnesau’r Dyffryn yn trafod eu defnydd o’r Gymraeg

Beth mae'r Gymraeg a Chymru yn ei olygu i fusnesau Dyffryn Nantlle?

Eisteddfod Ffermwyr Ifanc Cymru

Llwyddiant i aelod o Glwb Ffermwyr Ifanc Dyffryn Nantlle yn Eisteddfod Rithiol CFFI Cymru
Lleu Rhifyn Ebrill 2021

Lleu Ebrill

Rhifyn diweddaraf

Ymbil ar bobol i beidio â methu eu hapwyntiadau i gael brechlyn

100 o bobol wedi methu eu hapwyntiad yn Ysbyty’r Enfys, Bangor dros y penwythnos a 90 arall ddoe (dydd Llun, Mawrth 29)

Poblogaidd wythnos hon

Ysgol Nebo

Trwy ffenestri plant Ysgol Nebo

Plant Ysgol Nebo sy'n rhannu'r hyn sydd i'w gweld drwy eu ffenestri, ac yn darllen rhai o gerddi a geiriau Silyn a Mathonwy. Rhan o ŵyl rithiol 'Yn ôl i Frynllidiart'.

Cerdd·ed Dyffryn Nantlle

Lansio gwefan newydd sy’n mapio teithiau cerdded hanesyddol a ddiwyllianol ar draws Dyffryn Nantlle. Un o ddigwyddiadau gŵyl ‘Yn ôl i Frynllidiart.’
Plac Coffa Brynllidiart

Plac Coffa Brynllidiart

Dewch efo ni – yn rhithiol – i ddadorchuddio plac coffa i Silyn a Mathonwy ar eu hen gartref, Brynllidiart. Yn o ddigwyddiadau gŵyl rithiol 'Yn ôl i Frynllidiart'.

Amserlen: Yn ôl i Frynllidiart

Edrych ymlaen at ŵyl rithiol ‘Yn ôl i Frynllidiart’ fydd yn cael ei chynnal ddydd Sul yma, 28 Mawrth ar DyffrynNantlle360 a Zoom.

Cefin Roberts yn hel atgofion am ei fagwraeth yn Nyffryn Nantlle

Mae cyfarwyddwr cerddorol Ysgol Glanaethwy wedi bod yn hel atgofion am ei blentyndod yn Llanllyfni

Arweinydd Plaid Cymru yn ymweld ag Arfon cyn etholiadau’r Senedd

Mae Adam Price, arweinydd Plaid Cymru, yn awyddus i gwrdd â thrigolion Arfon cyn etholiadau’r Senedd ym mis Mai
E57CBF9F-2279-435B-9A08-D1CC569BC388

Raffl Pasg CPD Nantlle Vale 

Mae modd i chi dalu drwy y linc paypal isod, byddwn yn aloceiddio rhif i chi. Bydd y raffl yn cael ei dynnu yn fyw ar y 4ydd o Ebrill am 4 o’r gloch 💙💙

Nôl i’r ysgol – i ddysgu am arwyr lleol?

Cyhoeddi pecyn addysg fel rhan o ŵyl rithiol ‘Yn ôl i Frynllidiart’; cyfle i blant Dyffryn Nantlle gael dod i adnabod Silyn, Mathonwy a Brynllidiart. Cofiwch am yr ŵyl: Dydd Sul, 28 Mawrth 2021
Screen-Shot-2021-03-16-at-11.05.48

Angharad Tomos yn rhannu pytiau o’i nofel ddiweddaraf

Mae Castell Siwgwr wedi cyrraedd rhestr fer Gwobrau Tir na n-Og

Siopa’n lleol

Blodau Delun

Trefniant blodau wedi'i wneud â llaw

Poblado Coffi

Crefftwyr coffi wedi'i leoli yn Eryri.

Inigo Jones

Gwaith llechi a chaffi.

Deli’r Banc

Siop sy'n gwerthu pob math o gynnyrch lleol, a bwydydd ffres yn y deli.