DyffrynNantlle360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Dyffryn Nantlle

Cŵn yn helpu plant i ddarllen

Lowri Larsen

Mae plant mewn dwy ysgol yn Arfon yn darllen i gŵn er mwyn codi eu safon darllen, helpu eu hyder a gwella eu lles

Cynghorwyr yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Merched gydag ystadegau “calonogol”

Mae’r ffigurau’n dangos “symudiad pendant i’r cyfeiriad cywir”

Panad, sgwrs ac atgofion yn y Groeslon

Llio Elenid

Clwb newydd yn Neuadd y Groeslon – bob yn ail pnawn Mercher am 2:30 o’r gloch

Mudiadau’n mynegi pryder am fwriad Adran Addysg Gwynedd o ran addysg Gymraeg

Dydy Categori 3 ddim yn addas ar gyfer ysgolion uwchradd Gwynedd, yn ôl Cymdeithas yr Iaith, Cylch yr Iaith a Dyfodol i’r Iaith
333291069_749523819787531

Cadw safle Ambiwlans Awyr – am y tro!

Ar Goedd

Siân a Hywel yn croesawu’r cyhoeddiad
6C6D1813-49B1-4A31-A791

Dwy ardd ym Mhenygroes

angharad tomos

Dau le da i ymlacio ynddynt

Mynd Amdani yn cynnig benthyciadau di-log

Menter Môn

Gyda chyfraddau llog yn codi, mae Mynd Amdani yn mynd yn groes i’r duedd gyda benthyciadau di-log
DSC08900

Rhian yn troi ei llaw at gyfarwyddo

Ar Goedd

Un o ferched Dyffryn Nantlle sy’n cyfarwyddo Croendenau

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

Poblogaidd wythnos hon

Clwb Celf

angharad tomos

Cyfle gwych i blant

Cyngor Gwynedd “heb ddewis” ond ystyried cynyddu Treth y Cyngor

Dale Spridgeon, Gohebydd Democratiaeth Leol

Mae’r cyngor yn wynebu bwlch ariannol o £7 miliwn eleni, ac yn edrych ar fwlch pellach o hyd at £12.4 miliwn rhwng 2023/24 a 2024/25

Pobol Gwynedd sy’n gymwys ar gyfer y Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf yn gallu hawlio £200

Mae’r cynllun hwn wedi’i sefydlu er mwyn helpu pobol i dalu eu biliau tanwydd
IMG_20230204_142329

Lleisiau’r Dyffryn yn cael eu clywed yn glir

Casia Wiliam

Pwt gan Nia Gruffydd, aelod o Gynulliad Cymunedol ar yr Hinsawdd Dyffryn Nantlle
20230204_004847

Basgiad helyg fy Nain

Wendy Jones

Mor braf yw darllen yr erthygl am wehyddu helyg gan Angharad Tomos.
B2A1A84E-57B3-489A-BF84

Caffi Trwsio Yr Orsaf

angharad tomos

Be mae nhw’n ei wneud?

Clwb Clebran

angharad tomos

Cyfle i ymarfer siarad Cymraeg

Fferyllfa Penygroes

Fferyllfa LL. Williams a S. McCarthy.

Yr Orsaf

Caffi a menter gymunedol ym Mhenygroes.

Mwydro

Arlunydd Digidol ac Artist GIFs.

Cornel Dawn

Pob math o fframiau, printiau a phethau i roi ar eich wal!