DyffrynNantlle360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Dyffryn Nantlle

Lleu – rhifyn Awst 2020

Dyma fo y rhifyn diweddara - mwynhewch!

Toda Ogunbanwo yw Llywydd y Dydd Gŵyl AmGen

"Mae hiliaeth yn bodoli ac mae'n effeithio ar bobl ddu ar draws Cymru", meddai.

Cyflwyno trefn o dalu am barcio heb bres yng Ngwynedd

Bydd modd talu gydag ap ffôn
E7334545-D6CA-493C-9248-2319CCCBAF1B

Capten newydd y clwb! – CPD Nantlle Vale

CPD Nantlle Vale

Fideo sy’n talu teyrnged i weithwyr allweddol yng Nghymru wedi ei wylio dros 100,000 o weithiau

“Fy ngweledigaeth i a Rhys oedd rhoi llais ac wyneb i rheini sydd wedi bod yn gweithio yn ddiflino ar lawr gwlad”, meddai Dr Eilir Hughes.

Newyddion Dyffryn Nantlle

Golwg ar newyddion 'gwahanol' yr ardal gan griw prosiect Treftadaeth Disylw.

Diolch am dechnoleg 🙌🏼

Gallu technoleg yn cynnal ryw normalrwydd.

Bragdy Lleu yn poeni am newid mewn trefniadau trethi

Mi fyddai cael gwared ar y drefn bresennol yn costio tuag 20c y peint

Poblogaidd wythnos hon

Dim Sioe? Dim Problem!

Bridwyr ifanc yn benderfynol o arddangos stoc yn ystod y cyfnod clo.

UNITE yn cefnogi gweithwyr ffatri Penygroes

Cyfarfod undeb UNITE ym Mhenygroes

Cwmni Northwood wedi gwrthod cefnogaeth ariannol i achub y ffatri

Plaid Cymru’n “siomedig” â pherchnogion ffatri ym Mhenygroes

Grant o £30,000 yn rhoi hwb i ymdrechion cymunedol ym Mhenygroes

Mae Siop Griffiths wedi derbyn grant o £29,916 gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Ein Llyfr Lloffion….

Llyfr Lloffion CFFI Dyffryn Nantlle 2019-2020

“Nid dyma ddiwedd y mater”, meddai Hywel Williams a Siân Gwenllian

Mae disgwyl i ffatri Northwood Hygine Products ym Mhenygroes gau erbyn yr Hydref.

Edrych yn ôl 60 mlynedd – CPD Nantlle Vale

Edrych nôl ar bedwar diwrnod hollol ryfeddol yn hanes Clwb y Vale