DyffrynNantlle360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Dyffryn Nantlle

Diwrnod yn fy mywyd 📽🎞

Cyfle i ddod i adnabod rhai o drigolion y Dyffryn yn well.

“Siom” pobol ifanc nad oes fawr o newid i Lywodraeth Cymru wedi’r etholiad

Er bod rhai pethau “positif” wedi dod o'r etholiad, mae ambell ddisgybl Safon Uwch yn synnu bod cyn lleied o bobol 16 i 18 oed wedi pleidleisio

Yn fyw o’r cyfrif: etholaeth Arfon

Blog byw yn dilyn hynt a helynt y cyfrif yn etholaeth Arfon - etholiadau Senedd Cymru

Hystings wyneb i waered Arfon: ein dyfodol ni

Tri syniad pendant gan bobol ifanc Arfon i'n gwleidyddion

Pwy yw Calum Davies? (Democratiaid Rhyddfrydol Cymru) – Proffil Ymgeiswyr

Ddaru ni fel criw ‘Fotio am Fory’ Bro360 ofyn i bob ymgeisydd yn Arfon amdan eu hunain a’u polisïau…

Canolfannau hamdden Gwynedd yn ailagor wythnos nesaf

Bydd modd i gwsmeriaid ymweld â’r campfeydd, cymryd rhan mewn dosbarthiadau ffitrwydd a sesiynau chwaraeon, a defnyddio'r pyllau nofio

Pwy yw Sian Gwenllian (PC) – Arolwg Ymgeiswyr

Ddaru ni fel criw 'Fotio am Fory' Bro360 ofyn i bob ymgeisydd yn Arfon amdanynt a’u polisïau...

Cwmnïau lletygarwch yn edrych ymlaen at gael dychwelyd “at ychydig bach o normalrwydd”

“Dw i’n falch ein bod ni’n agor tu fa's yn gyntaf i gael hyder pawb yn ôl," meddai rheolwraig Cletwr

Poblogaidd wythnos hon

Menter gerddorol newydd i ddau fachgen o’r Dyffryn

Hedydd Ioan ac Osian Cai o Benygroes yn mynd a cherddoriaeth i donfedd arall gyda'u busnes newydd.

Dod i adnabod Begw Elain

Sut y cafodd ei henw? Beth oedd ei hoff wyliau? A beth am ei hoff olygfa yn Nyffryn Nantlle?
Mygydau newydd

Siarad yn glir yn Rhostryfan

Mae plant bach Cylch Meithrin Rhos yn deall yn well, diolch i fygydau newydd y staff...

Ymadroddion i ddysgwyr gan Trey McCain 

Trey McCain yn rhannu ambell ymadrodd i ddysgwyr

Busnesau’r Dyffryn yn trafod eu defnydd o’r Gymraeg

Beth mae'r Gymraeg a Chymru yn ei olygu i fusnesau Dyffryn Nantlle?

Eisteddfod Ffermwyr Ifanc Cymru

Llwyddiant i aelod o Glwb Ffermwyr Ifanc Dyffryn Nantlle yn Eisteddfod Rithiol CFFI Cymru
Lleu Rhifyn Ebrill 2021

Lleu Ebrill

Rhifyn diweddaraf
Ysgol Nebo

Trwy ffenestri plant Ysgol Nebo

Plant Ysgol Nebo sy'n rhannu'r hyn sydd i'w gweld drwy eu ffenestri, ac yn darllen rhai o gerddi a geiriau Silyn a Mathonwy. Rhan o ŵyl rithiol 'Yn ôl i Frynllidiart'.

Cerdd·ed Dyffryn Nantlle

Lansio gwefan newydd sy’n mapio teithiau cerdded hanesyddol a ddiwyllianol ar draws Dyffryn Nantlle. Un o ddigwyddiadau gŵyl ‘Yn ôl i Frynllidiart.’
Plac Coffa Brynllidiart

Plac Coffa Brynllidiart

Dewch efo ni – yn rhithiol – i ddadorchuddio plac coffa i Silyn a Mathonwy ar eu hen gartref, Brynllidiart. Yn o ddigwyddiadau gŵyl rithiol 'Yn ôl i Frynllidiart'.

Siopa’n lleol

Gemwaith Lora Wyn

Dw i’n dylunio a’n creu gemwaith cyfoes yma yn fy ngweithdy yng Ngogledd Cymru.

Siop Barbwr Gari

Siop torri gwallt i fechgyn.

Fferyllfa Penygroes

Fferyllfa LL. Williams a S. McCarthy.

Cardiau Mwydro

Crefftau unigryw wedi'u personoli.