Sori! Mae’n bosib na fydd dy borydd yn gweithio’n iawn gyda’r safle ar hyn o bryd. Ry’n ni’n annog pawb i ddefnyddio fersiynau diweddar o Firefox, Safari neu Chrome yn ystod y cyfnod profi. Pa borydd sy gen i?

DyffrynNantlle360

Croeso i wefan fro Dyffryn Nantlle

A Letter from Wales yn Yr Orsaf

Nos Lun nesaf bydd dangosiad arbennig o’r ffilm A Letter from Wales yn Yr Orsaf.

Pedwar yn y ras i ennill sedd Arfon

Mae ymgeiswyr Plaid Cymru, y Blaid Lafur, y Torïaid a'r Brexit Party yn Arfon wedi'u cyhoeddi.

Y Drych

Sioe gymunedol gan blant Dyffryn Nantlle

Cynllun Digidol Ysgol Nebo

O.P Huws yn cydweithio gyda ysgol Nebo

OPgan OP,

Bardd yn edrych tua’r sêr mewn casgliad o gerddi newydd

Karen Owen yn cyhoeddi casgliad o gerddi newydd.

Campweithiau y gwerinwyr a gwerinwragedd

Dr Ffion Eluned Owen a'r Ddarlith Flynyddol Llyfrgell Penygroes

“Faswn i’n curo Hywel Williams yn Arfon” meddai Siôn Jones

Ond y cynghorydd Llafur ddim yn cael sefyll y tro hwn oherwydd polisi merched-yn-unig

Eisteddfod Sir y CFfI

Bu Clwb Dyffryn Nantlle yn cystadlu yn Eisteddfod y CFfI ddydd Sadwrn, a chael ambell lwyddiant...

Gig gyntaf Yr Orsaf

Am y tro cyntaf ers 100 mlynedd roedd cerddoriaeth o fewn muriau'r hen Stag's Head ym Mhenygroes.

Gwrachod ardal Arfon

Efa Lois sydd wedi darganfod bod dwy wrach, yn ôl y chwedlau, yn dod o ardal Arfon. Bw!