DyffrynNantlle360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Dyffryn Nantlle

Goryrru ym Mhontllyfni

Ysgol Brynaerau

Dyma hanes plant Ysgol Brynaerau yn mynd ati i gynnal arolwg goryrru ym Mhontllyfni

Cynlluniau i agor Hwb Treftadaeth a Chelf i Ddyffryn Nantlle

Cadi Dafydd

Byddai’r hwb yn cynnwys ardal i gyfleu hanes cymdeithasol a threftadaeth yr ardal, ynghyd â gofod ac unedau i artistiaid
WhatsApp-Image-2024

Pwt o hanes Penygroes

Llio Elenid

Bach o’r hanes sydd ar hyd llwybrau cerdded Penygroes

Taith Gerdded Llwybrau Penygroes

Llio Elenid

Ffordd Haearn bach – yr Hen-dy – Garreg Wen – Spokane – Treddafydd – Gwynfa – Llwyndu – Pant Du
deilen-capan-cornicyll

Gwefr Gardd Wyllt Penygroes

Trey McCain

Adlewyrchiad ar fy amser yn yr ardd wyllt i ddathlu Wythnos Gwirfoddolwyr, 3ydd-9fed o Fehefin 2024
Pys-melyn-dj-melys-2-2

Gig Pys Melyn a DJ Melys

Llio Elenid

Nos Wener, Mehefin 7, 6:30pm, Caffi Yr Orsaf, Penygroes

Ymgeisydd y Blaid Werdd yn Nwyfor Meirionnydd yn breuddwydio am “gynghrair Geltaidd”

Rhys Owen

“Y prif reswm dw i’n sefyll ydy i roi’r cyfle i bobol bleidleisio’n wyrdd oherwydd fy mod i wedi cael llond bol ar wleidyddiaeth San Steffan”

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

Poblogaidd wythnos hon

Y Lôn Goed

Nia Jones

Bora Sul bendigedig

10 Mlynedd o Fragu

Bragdy Lleu

Mae heddiw yn nodi 10 mlynedd union ers i’r gasgen gyntaf o gwrw Bragdy Lleu fynd ar werth
Taith-Gerdded-Llwybrau

Digwyddiad Wythnos Newyddion Annibynnol Dyffryn Nantlle

Llio Elenid

Taith gerdded Llwybrau Penygroes, 6pm, nos Fawrth 4 Mehefin 2024

Y gwefannau bro’n chwifio baner y Gymraeg mewn ymgyrch genedlaethol

Lowri Jones

Bydd yr Wythnos Newyddion Annibynnol yn cael ei dathlu ar draws y DU yn ystod 3-9 Mehefin

Rali Rowen 2024

Clwb Ffermwyr Ifanc Dyffryn Nantlle

Dilynwch ein anturiaethau yn Rali 2024 yn Nol Castell, Rowen.

Ble maen nhw rwan?

Ffion Medi Ellis

Erthygl Stori gan Ffion Medi Ellis

Hwb Treftadaeth a Chelf Dyffryn Nantlle

Llio Elenid

Be ’sa chi’n hoffi ei weld yn yr hwb?

Pellennig

Gwersi syrffio yn Ninas Dinlle.

Stiwdio Creu

Stiwdio yng Nglynllifon sy’n gwerthu pob math o grefftau.

Partiau Ceir Celtic

Gwerthu partiau ceir a nwyddau i’ch car.
Swig-12

Swig

Cwmni Smwddis o Gaernarfon