DyffrynNantlle360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Dyffryn Nantlle

Addasu trefniadau Ysgolion oherwydd y Cofid

Dyma sut aeth Ysgol Brynaerau i addasu eu trefniadau oherwydd y Cofid (trwy lygaid y plant)

‘Tu ôl i’r Awyr’ yn taro nodyn  

Clwb Darllen Dyffryn Ogwen yn cwrdd i drafod nofel awdur newydd Megan Angharad Hunter

Her Pellter i Fanc Bwyd Arfon.

Rydym ni fel criw yn hel arian tuag at fanc bwyd Arfon yn ein sialens ffitrwydd mis Ionawr eleni, byddai unrhyw gyfraniadau at yr achos yn groeso tu hwnt.

“Oni’n poeni bod yr asesiadau am fod yr un adeg a’r Euros – felly dwi’n falch!”

Ymateb Begw Elain i’r cadarnhad mai ysgolion a cholegau fydd yn dyfarnu graddau eleni
Siocled-Stepan-Drws-1

Siocled Stepan Drws

Now, Lewis ac Enid yn codi calon trigolion yr ardal.

Comisiwn Celf Gyhoeddus ym Mhenygroes

Cyfle i artist lleol greu darn o gelf parhaol yn y pentref

Holi barn am godi premiwm treth cyngor ar ail gartrefi ac eiddo gwag yng Ngwynedd

Daw hynny wedi i ymchwil ddangos bod niferoedd o dai haf y sir yn parhau i gynyddu

Rhaglen frechu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn magu momentwm

Dros 27,000 o bobol yn y gogledd wedi eu brechu a'r gobaith yw dyblu hynny erbyn diwedd yr wythnos

Amrywiolyn Covid-19 yn lledaenu’n gyflym yng Ngwynedd

“Byddai’n drasiedi i ni golli rheolaeth o’r sefyllfa rŵan â ninnau’n gweld y golau ar ddiwedd y twnnel”

Poblogaidd wythnos hon

Y stori orau ar DyffrynNantlle360 yn 2020: dewis y bobol

Cyfle i bobol Dyffryn Nantlle bleidleisio am eich hoff stori leol
BB95C957-6BAD-4AD2-A6C1-D138318EEAE0

Hanesion am CPD Nantlle Vale 

CPD Nantlle Vale 

Nantlle Vale 4 – Mynydd Llandygai  0 

CPD Nantlle Vale 

Casglu arian i helpu teuluoedd bregus y Dyffryn

"Rydym yn trio casglu 'chydig o arian fel nad oes un plentyn yn mynd heb degan y Nadolig yma."

gretagan greta,

Anrhegion Nadolig Disgyblion Dyffryn Nantlle

Disgyblion Ysgol Dyffryn Nantlle yn cyflwyno anrhegion unigryw i breswylwyr Plas Gwilym

CPD Nantlle Vale v CPD Nefyn Unedig 

CPD Nantlle Vale 
GwyrddNi

Derbyn grant dros hanner miliwn o bunnoedd i fynd i’r afael â newid hinsawdd yn y Dyffryn

Siop Griffiths, Penygroes yw un o'r partneriaid cymunedol sy'n rhan o'r prosiect cyffrous newydd.  

gretagan greta,

994DEA73-7D12-4D13-8D8D-DA010F46D96C

Sut effeithiodd Covid-19 ar rhai o chwaraewyr tîm cyntaf CPD Nantlle Vale?

“Dwi methu aros i tymor yma gychwyn oherwydd mae’n teimlo yn fwy broffesiynol.Mae Sion a Dan yn gweithio yn dda iawn efo’i gilydd, mae’r ffordd mae’r ddau yn siarad gyda ni'r chwaraewyr yn fwy bositif ac wedi dod a ni yn agosach fel tîm”-Ashley Owen

Hawl i Fyw Adra

Rali 'Nid yw Cymru ar Werth' yn denu torf i sefyll yn erbyn y nifer o dai hâf yng Nghymru. 

Siopa’n lleol

Printiau Celyn

Printiau a chardiau. Wedi'i leoli yng Ngogledd Cymru yng nghanol y mynyddoedd.

Baj

Bathodynnau wedi'i gneud â llaw, ac anrhegion personol ac unigryw.

Pant Du

Tŷ bwyta, gwinllan a pherllan.

Partiau Ceir Celtic

Gwerthu partiau ceir a nwyddau i'ch car.