DyffrynNantlle360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Dyffryn Nantlle

Clawr y comic Hwyl gan Ifor Owen

Artist y Dyffryn

Guto yn dilyn yn ôl troed ei hen-daid

“Safle Treftadaeth y Byd” yn fygythiad i’r Gymraeg?

Galwad am warchod cymunedau rhag gor-dwristiaeth.
10 o'r Swyddogion Marchnata Llwyddo'n Lleol, (Llun gan Llwyddo'n Lleol).

Prosiect newydd Llwyddo’n Lleol!

Gweithio fel Swyddogion Marchnata am 10 wythnos gyda busnesau lleol

‘Pob lwc hogia!’ 

– anogaeth fawr i dîm Cymru gan bobol fach Rhostryfan
Safana-Jerry-Hunter

Antur gyffrous sydd hefyd yn “ddarllen hanfodol ar gyfer heddiw”

Ysbiwraig ifanc ydi prif gymeriad nofel newydd Jerry Hunter, Safana, a gyhoeddir yr wythnos yma. Mae’r nofel yn un gyffrous ac amserol ac yn “ddarllen hanfodol ar gyfer heddiw” yn ôl Gareth Evans-Jones, sy’n awdur, yn feirniad, ac yn ysgolhaig sy’n astudio caethwasiaeth. Meddai hefyd bod y nofel yn un “eithriadol rymus ac amserol. Ceir yma ymdriniaeth gelfydd ag agweddau amrywiol megis hanes ac anhanes, caethwasiaeth a rhyddid, a pherthynas yr unigolyn â’i gymdeithas.”

Poblogaidd wythnos hon

Ydy chi eisiau cyfle i hyfforddi pêl- droed?

CPD Nantlle Vale 

Nantlle Vale 9 Mountain Rangers 0

CPD Nantlle Vale 
wms-parry

Canfod llythyrau coll R Williams Parry

Wedi 100 mlynedd, daeth llythyrau R Williams Parry o'r Rhyfel Byd I i'r fei
Pobi

Pobi yn agor ei ddrysau yn yr hen fanc.

Wedi 8 mis prysur o redeg busnes Pobi o’i chegin gartref, mae Sophie Owen o Dalysarn wedi cymryd cam cyffrous i adleoli i’r hen fanc ar Heol y Dŵr, Penygroes.  
20210501-_MG_8515-Edit-Silyn

Llety newydd sbon yn y Dyffryn

Ar ôl gweithio'n galed i adnewyddu hên adeilad Siop Griffiths, mae'r llety wedi agor ar ei newydd wedd.

Rali Rithiol CFFI Eryri

Llwyddiant i Glwb Ffermwyr Ifanc Dyffryn Nantlle yn Rali Rithiol CFFI Eryri. 

CPD Nantlle Vale-EWRO’s 2020 

Gwbor 1af – £100 Ail wobr – £50

Noson o gerddi a hanes Lle-Chi Dyffryn Nantlle ac Oedfa Chwarel

Ymunwch ag Ifor ap Glyn, Bardd Cenedlaethol Cymru, y bardd Karen Owen a’r hanesydd Dr Dafydd Gwyn mewn noson ddigidol o farddoniaeth, cân a hanes lleol.

CPD Nantlle Vale-Cyfweliad gyda thîm dan 16 y clwb.

Pam ymuno gyda’r clwb? Hoff atgof gyda’r Clwb? 

Diwrnod yn fy mywyd 📽🎞

Cyfle i ddod i adnabod rhai o drigolion y Dyffryn yn well.

Siopa’n lleol

Baj

Bathodynnau wedi'i gneud â llaw, ac anrhegion personol ac unigryw.

Lliw a Llun

Prints lliwgar mewn ffrâm i blant ac oedolion sy’n licio sblash bach o liw yn eu bywyd.

Leri Wyn Celf

Gwaith celf gan Eleri Wyn.

Mwydro

Arlunydd Digidol ac Artist GIFs.