DyffrynNantlle360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Dyffryn Nantlle

Siop lyfrau Gymraeg Caernarfon yn dathlu 20 mlynedd

Cadi Dafydd

“Roeddwn i yn teimlo ar y bore cyntaf bod gen i ddim syniad be oeddwn i’n ei wneud”

Cefin Roberts, Maureen Rhys, John Ogwen a Valmai Jones i actio mewn tair drama newydd

Non Tudur

Gyda chyfres o dair drama fer newydd mae Aled Jones Williams yn talu dyled i sawl actor sy’n meddwl y byd iddo

Llyfr ryseitiau cymuned ddu, Asiaidd, ac ethnig leiafrifol Cymru wedi ennill gwobr fyd-eang

“Mae’r ryseitiau’n dod â blasau, ysbrydoliaeth a thraddodiadau o Bali i Zimbabwe, a’r straeon cyfoethog y tu ôl i bob pryd, ynghyd”

Poblogaidd wythnos hon

Diolch am wirfoddolwyr

angharad tomos

Da ydi cydnabod cyfraniad gwirfoddolwyr

Diwrnod i’r Brenin!

angharad tomos

Digwyddiad cyntaf Gardd Wyllt Penygroes

Gadwch lonydd i’r gwair

angharad tomos

Beth am dorri gwair yn llai aml?

Teyrngedau i “ffrind annwyl”, Dyfrig Evans

“Roedd o’n rhoi coflaid pan oeddwn i angen ac roeddwn i yno i ddal ei law e,” meddai’r DJ Gareth Potter

Dyfrig ‘Topper’ Evans wedi marw’n 43 oed: “Mae teimlad o chwithdod mawr yn Nyffryn Nantlle”

Roedd yn fwyaf adnabyddus fel canwr, ond fel actor y daeth y brodor o Benygroes i amlygrwydd gyntaf

Diwrnod hanesyddol

angharad tomos

Y daith gyntaf yn y bws mini trydan
Mynydd Grug

“Yr eliffant hwnnw o fynydd”

Llio Elenid

Myfyrdodau am un o fynyddoedd Dyffryn Nantlle gan Llio Elenid Owen

Lansio cwrs newydd i bwysleisio pwysigrwydd dysgu am dreftadaeth Gwynedd

Bydd y cwrs ar-lein ar gael i bawb yn rhad ac am ddim, gan ddysgu pobol am iaith, diwylliant, cymunedau, tirwedd, hanes, chwedlau a threftadaeth y sir

Cornel Dawn

Pob math o fframiau, printiau a phethau i roi ar eich wal!

Deli’r Banc

Siop sy’n gwerthu pob math o gynnyrch lleol, a bwydydd ffres yn y deli.

Inigo Jones

Gwaith llechi a chaffi.

Caffi HEMS

Caffi Ambiwlans Awyr Cymru yn Ninas Dinlle.