DyffrynNantlle360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Dyffryn Nantlle

Screenshot-2023-05-24-at-09.39.50

Cyfrol newydd Aled

Ar Goedd

Mae Raffl, Aled Jones Williams yn y siopau rŵan

Galw am wyliau ysgol gwahanol i Gymru a Lloegr er mwyn osgoi gor-dwristiaeth

Lowri Larsen

Byddai’n “decach i blant Cymru” gael gwyliau gwahanol i blant Lloegr, meddai Madeleine Beattie o Dalysarn
0AE80F0D-549A-4B88-B5B0

Arloeswr a chymwynaswr

angharad tomos

Lansio llyfr Griffith Davies

Cofio Cledwyn

Ffion Eluned Owen

3 Mehefin 2023, Talysarn – dyddiad ar gyfer y dyddiadur

Gŵyl Llesiant Gwasanaeth Ieuenctid Gwynedd “yn grymuso pobol ifanc”

Roedd pwyslais ar flaenoriaethu iechyd meddwl a lles, gan gynnig “cyfleon gwerthchweil”

Cynnal cynllun pontio’r cenedlaethau yng nghartref Kate Roberts

Pwrpas y cynllun yng Nghae’r Gors, Rhosgadfan yw dod â’r to iau a’r to hŷn ynghyd i rannu syniadau, sgiliau a phrofiad

Marchnad Lleu

Anwen Harman

Sefydlu Marchnad yn Nyffryn Nantlle

Dadlau am gae chwarae ‘olaf’ Penygroes

“Mae pobol wedi dychryn am eu bywydau. Dydyn nhw ddim eisio fo”

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

Poblogaidd wythnos hon

00011

Eisteddfod a Gŵyl Ddrama Y Groeslon

Llio Elenid

Penwythnos yma – 21-22 Ebrill!

Diffyg pwll nofio 50 metr yn rhoi nofwyr y gogledd dan anfantais

Lowri Larsen

Mae’n “dipyn o ymrwymiad” i rywun o’r gogledd fentro i’r byd nofio, medd un teulu o Wynedd

Gwinllan yn awyddus i defnyddio gwastraff llechi i greu gwydr

“Mae hefyd yn wych o beth i adael i’r byd a’r betws wybod am y gwyrthiau y gellir eu gwneud gyda gwastraff llechi”

“Dydi o ddim yn teimlo fel gwaith”

Ar Goedd

Mae Rhian o Lanwnda wedi rhannu ei stori fel rhan o ymgyrch recriwtio Antur Waunfawr

Cara’n trafod ei gwaith

Ar Goedd

“Mi faswn i’n eich annog i gymryd y cyfle.”

Croniclo bywyd a gwaith un o brif fathemategwyr Cymru

Mae cyfrol newydd yn adrodd hanes Griffith Davies, o’i blentyndod yn ardal chwareli Arfon i’w waith sefydlu ysgolion mathemateg yn Llundain

Benthyciad di-log o hyd at £5,000 i gychwyn neu ddatblygu busnes yn Nyffryn Nantlle

Lowri Larsen

“Mae’n dda i’r economi sylfaenol a bydd yn helpu efo cynlluniau economi gylchol,” medd Betsan Siencyn, Uwch Swyddog Cynlluniau Menter Môn

Ffwng prin ym Mhenygroes

angharad tomos

Cyfarfod yn Eglwys Crist i’w drafod

Lledar

Cwmni yn gwerthu bagiau lledr o’r ansawdd uchaf.

Gemwaith Lora Wyn

Dw i’n dylunio a’n creu gemwaith cyfoes yma yn fy ngweithdy yng Ngogledd Cymru.

Adra

Anrhegion Cymreig chwaethus a chyfoes ar eich cyfer chi a’ch cartref.

Coed CAIN

Siôn Garth Owen. Artist troi coed o Ogledd Cymru.