DyffrynNantlle360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Dyffryn Nantlle

994DEA73-7D12-4D13-8D8D-DA010F46D96C

Sut effeithiodd Covid-19 ar rhai o chwaraewyr tîm cyntaf CPD Nantlle Vale?

“Dwi methu aros i tymor yma gychwyn oherwydd mae’n teimlo yn fwy broffesiynol.Mae Sion a Dan yn gweithio yn dda iawn efo’i gilydd, mae’r ffordd mae’r ddau yn siarad gyda ni'r chwaraewyr yn fwy bositif ac wedi dod a ni yn agosach fel tîm”-Ashley Owen

Lansio Y Farchnad: Busnesau bach eich bro mewn un man

Heddiw, mae'r lle ar y we sy'n eich helpu i siopa'n lleol yn mynd yn fyw ar wefannau Bro360.

Menter Iaith Gwynedd: Cynghorwyr yn cefnogi argymhelliad Dafydd Iwan i graffu ar greu “anifail hollol wahanol”

Dyweddodd bod angen gwreiddio gwaith Hunaniaith yn y gymuned er mwyn "gwthio'r ffiniau ieithyddol drwy’r sir.”

Dyfodol annibynnol i Fenter Iaith Gwynedd?

“Credwn ei bod hi bellach yn amserol edrych mewn manylder ar sut bydd Hunaniaith yn gweithio orau i’r dyfodol,” meddai Dafydd Iwan.

Boreau coffi awyr agored, cerddoriaeth fyw a sesiynau yoga: popeth sy’n dda am Poblado

Cwmni coffi Poblado yw'r cyntaf i ymddangos ar bodlediad Blas o'r Bröydd

Hawl i Fyw Adra

Rali 'Nid yw Cymru ar Werth' yn denu torf i sefyll yn erbyn y nifer o dai hâf yng Nghymru. 

Awdures ifanc o Benygroes yn cyhoeddi ei nofel gyntaf

“Y nofel orau, fwyaf pwerus i mi ei darllen ers blynyddoedd. Mae’n ysgytwol.” Dyma eiriau Manon Steffan Ros am nofel gyntaf yr awdures ifanc o Ddyffryn Nantlle, Megan Angharad Hunter. Mae tu ôl i’r awyr (Y Lolfa) yn nofel ddoniol a thorcalonnus sy’n cynnig cipolwg ysgytwol ar fywyd oedolion ifanc na welwyd ei debyg mewn print yn y Gymraeg o’r blaen.  

Cyngor Gwynedd yn holi barn er mwyn sicrhau’r gorau i bobol ifanc Arfon

Y nod yw "sicrhau system addysg ôl-16 sy’n wirioneddol cyfarch anghenion pob un o’n dysgwyr."
Anni

Swyddog DyffrynNantlle360 CFFI Dyffryn Nantlle 

Dewch i adnabod Swyddog DyffrynNantlle360 CFFI Dyffryn Nantlle am y flwyddyn 2020/2021.

Poblogaidd wythnos hon

insta-castell-siwgr-2

Nofel Newydd Angharad Tomos

Stori ysgytwol am gaethferch, am forwyn, am long a chastell ac am ddioddefaint y tu hwnt i ddychymyg.

Bragdy Lleu yn barnu cynlluniau trethi’r Canghellor sy’n bygwth bodolaeth bragdai bychain

“Mae amseru’r peth yn ofnadwy o wael,” meddai Bragdy Lleu.
Mynydd-mawr-2

Taith gerdded wedi’r cyfnod clo

Cyfle i ddod ynghyd a mwynhau yn yr awyr agored ar ôl pythefnos adref

Adnodd Addysgol Graen

Adnodd am ddim i ysgolion lleol yn ymwneud a hanes chwarelyddol Dyffryn Nantlle.

‘Y Dyff’

Cyhoeddi Papur Newydd Ysgol Dyffryn Nantlle.

Ffair Aeaf CFfI Eryri

Clwb CFfI yn mynd amdani!

Bocsus Dolig

Gallwn roi arian yn lle bocsus

🧔🏻Tashwedd= CPD Nantlle Vale🏃‍♂️

CPD Nantlle Vale 

Barn Begw ar ganslo arholiadau TGAU

“Dw i’n meddwl bod o’n wbath ‘ma pawb yn yr ysgol yn poeni am.”

Siopa’n lleol

Anna Fflur

Siop trin gwallt.

Siop Barbwr Gari

Siop torri gwallt i fechgyn.

Pant Du

Tŷ bwyta, gwinllan a pherllan.

Leri Wyn Celf

Gwaith celf gan Eleri Wyn.