DyffrynNantlle360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Dyffryn Nantlle

Pleidleisio: Cyngor Gwynedd yn awyddus i glywed barn y cyhoedd

Bydd ymgynghoriad cyhoeddus yn cael ei gynnal gan y Cyngor ar newid y drefn bleidleisio arfaethedig

Crib Nantlle

Nia Jones

Copa Craig y Garn

Plant Caernarfon yn canu gyda Bwncath am barhad yr iaith a’u cariad at eu tref

Mae’r grŵp poblogaidd wedi cyhoeddi sengl a fideo arbennig o deimladwy a gafodd eu creu gyda disgyblion ardal Caernarfon

Taith Gerdded Llyn y Gadair

Llio Elenid

Nos Lun, 8fed o Orffennaf

Does dim un ffordd benodol o wneud pethau wrth gymunedoli

Huw Bebb

“Dw i wedi dysgu lot o sgiliau newydd, wedi fy ysbrydoli gan bob math o wahanol bobol, ac yn gobeithio ein bod ni fel cwmni wedi gwneud gwahaniaeth”

Lleisiau Mignedd

Emily Birch

Llwyddiant cor merched Lleisiau Mignedd dros yr flwyddyn diwethaf

Bryn Llidiart 

Nia Jones

Cartref dau brifardd, Silyn a Mathonwy

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

Poblogaidd wythnos hon

Goryrru ym Mhontllyfni

Ysgol Brynaerau

Dyma hanes plant Ysgol Brynaerau yn mynd ati i gynnal arolwg goryrru ym Mhontllyfni

Cynlluniau i agor Hwb Treftadaeth a Chelf i Ddyffryn Nantlle

Cadi Dafydd

Byddai’r hwb yn cynnwys ardal i gyfleu hanes cymdeithasol a threftadaeth yr ardal, ynghyd â gofod ac unedau i artistiaid
WhatsApp-Image-2024

Pwt o hanes Penygroes

Llio Elenid

Bach o’r hanes sydd ar hyd llwybrau cerdded Penygroes

Taith Gerdded Llwybrau Penygroes

Llio Elenid

Ffordd Haearn bach – yr Hen-dy – Garreg Wen – Spokane – Treddafydd – Gwynfa – Llwyndu – Pant Du
deilen-capan-cornicyll

Gwefr Gardd Wyllt Penygroes

Trey McCain

Adlewyrchiad ar fy amser yn yr ardd wyllt i ddathlu Wythnos Gwirfoddolwyr, 3ydd-9fed o Fehefin 2024
Pys-melyn-dj-melys-2-2

Gig Pys Melyn a DJ Melys

Llio Elenid

Nos Wener, Mehefin 7, 6:30pm, Caffi Yr Orsaf, Penygroes

Deli’r Banc

Siop sy’n gwerthu pob math o gynnyrch lleol, a bwydydd ffres yn y deli.

Blodau Delun

Trefniant blodau wedi’i wneud â llaw

Caffi HEMS

Caffi Ambiwlans Awyr Cymru yn Ninas Dinlle.
Swig-12

Swig

Cwmni Smwddis o Gaernarfon