DyffrynNantlle360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Dyffryn Nantlle

Teyrngedau i “ffrind annwyl”, Dyfrig Evans

“Roedd o’n rhoi coflaid pan oeddwn i angen ac roeddwn i yno i ddal ei law e,” meddai’r DJ Gareth Potter

Dyfrig ‘Topper’ Evans wedi marw’n 43 oed: “Mae teimlad o chwithdod mawr yn Nyffryn Nantlle”

Roedd yn fwyaf adnabyddus fel canwr, ond fel actor y daeth y brodor o Benygroes i amlygrwydd gyntaf

Diwrnod hanesyddol

angharad tomos

Y daith gyntaf yn y bws mini trydan
Mynydd Grug

“Yr eliffant hwnnw o fynydd”

Llio Elenid

Myfyrdodau am un o fynyddoedd Dyffryn Nantlle gan Llio Elenid Owen

Lansio cwrs newydd i bwysleisio pwysigrwydd dysgu am dreftadaeth Gwynedd

Bydd y cwrs ar-lein ar gael i bawb yn rhad ac am ddim, gan ddysgu pobol am iaith, diwylliant, cymunedau, tirwedd, hanes, chwedlau a threftadaeth y sir

Gwynedd Ddigidol

Llion Elis

Cymorth ddigidol yn rhad ac am ddim.

Cynulliad Cymunedol ar yr Hinsawdd

18:30, 14 Mehefin – 21:30, 15 Mehefin (Rhaid cofrestru i fynegi diddordeb, yna bydd y 50 sy'n cael eu dewis yn derbyn gwahoddiad)

Poblogaidd wythnos hon

FflurMediOwen

Fflur yn serennu eto

Ar Goedd

Mae Fflur yn un o actorion Ynys Alys

Tanau gwair yn llosgi ar fynyddoedd Nantlle

Mae nifer o danau wedi bod yn effeithio ar ardal Dyffryn Nantlle ers prynhawn ddoe (dydd Mercher, 23 Mawrth)

Ail-adfer bro

Ar Goedd

3 phrosiect sy’n rhoi bywyd newydd i’r Dyffryn

Blog byw CPD Nantlle Vale v CPD Dinas Llanelwy

Begw Elain

Gêm gyffrous rhwng CPD Nantlle Vale a CPD Dinas Llanelwy

Cyfle i chi siapio dyfodol Dyffryn Nantlle

Gohebydd Golwg360

Ardal Ni 2035 – cyfle i rannu’ch barn am yr ardal

Lluniau Dafydd Em

Lluniau o amgylch Gogledd Cymru. Dwin byw yn Nyffryn Nantlle, ac mae’r rhan fwyaf o’r ardal yma.

Inigo Jones

Gwaith llechi a chaffi.

Lledar

Cwmni yn gwerthu bagiau lledr o’r ansawdd uchaf.

Homestyle Bakery

Becws sy’n gwerthu cynnyrch ffres ym Mhenygroes.