DyffrynNantlle360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Dyffryn Nantlle

Beth yw eich barn am y wefan hon?

Arolwg byr i holl ddarllenwyr, cyfranogwyr ac aelodau criwiau llywio'r gwefannau bro ei gwblhau

Rhedeg Marathon i Godi Arian

Rhedeg y Virtual TCS New York City Marathon i godi arian i GISDA

£20m o fuddsoddiad i brosiect newydd ym Mhenygroes

Prosiect i dynnu gwasanaethau iechyd a lles at ei gilydd mewn un adeilad ym Mhenygroes

Cacen Gaws gyda Mwyar Duon

Dilynwch y fideo er mwyn creu’r gacen gaws blasus yma!
IMG_1472

Torri gwallt i blant ifainc â chancr.

Codi arian a rhoi fy ngwallt i ‘The Little Princess Trust’ am y tro cyntaf.

Lansio Ap Newydd!

Ap 'Graen' prosiect Treftadaeth Disylw

Galw am weithredu i sicrhau bod profion gyrru ar gael

Gan fod y galw am brofion wedi bod yn “eithriadol o uchel” mae’r gwasanaeth archebu ar-lein bellach ar gau

‘Technoleg glyfar’ – help i drawsnewid cymunedau gwledig?

Yn ôl Rhodri Owen, Rheolwr fferm Coleg Glynllifon mae'r "dechnoleg yma wedi gwneud gwaith ar y fferm yn fwy diddorol"

Difrod yng nghae synthetig Plas y Silyn 

Clo wedi ei dorri a’i ddwyn

Poblogaidd wythnos hon

Carafanio am y tro cyntaf!

Atgof o Eisteddfod Genedlaethol Eryri a'r Cyffiniau 2005 #AtgofGen

Lleu – rhifyn Awst 2020

Dyma fo y rhifyn diweddara - mwynhewch!
E7334545-D6CA-493C-9248-2319CCCBAF1B

Capten newydd y clwb! – CPD Nantlle Vale

CPD Nantlle Vale

Newyddion Dyffryn Nantlle

Golwg ar newyddion 'gwahanol' yr ardal gan griw prosiect Treftadaeth Disylw.

🔵Sefydlu Clwb Cefnogwyr CPD Nantlle Vale🔵

CPD Nantlle Vale

Bragdy Lleu yn poeni am newid mewn trefniadau trethi

Mi fyddai cael gwared ar y drefn bresennol yn costio tuag 20c y peint

Dim Sioe? Dim Problem!

Bridwyr ifanc yn benderfynol o arddangos stoc yn ystod y cyfnod clo.

Tîm cyntaf nôl yn hyfforddi-CPD Nantlle Vale

CPD Nantlle Vale