Sori! Mae’n bosib na fydd dy borydd yn gweithio’n iawn gyda’r safle ar hyn o bryd. Ry’n ni’n annog pawb i ddefnyddio fersiynau diweddar o Firefox, Safari neu Chrome yn ystod y cyfnod profi. Pa borydd sy gen i?

DyffrynNantlle360

Croeso i wefan fro Dyffryn Nantlle

Prosiect Treftadaeth Ddisylw?

Yn gweithio gyda pobol ifanc Dyffryn Nantlle.

✨Siarad Cyhoeddus CFFI Eryri✨

  Ar nos fecher, y 12fed o Chwefror, yn Ysgol Syr Hugh Owen yn Nghaernarfon, fe gymerodd aelodau y …

Kim Hon – Band Newydd Gorau Gwobrau’r Selar

Band o Ddyffryn Nantlle yn ennill gwobr Band neu Artist Newydd Gorau yn Gwobrau’r Selar eleni

Ifaciwi am y diwrnod.

Yn ddiweddar cafodd yr Adran Iau yn Ysgol Llandwrog y cyfle i fynd yn ôl mewn amser i fod yn …

Gwilym Bowen Rhys yn y Dyffryn

Cerddor o Fethel yn Arfon ydi Gwilym.

Eisteddfod Plant Llanllyfni

Eisteddfod plant Llanllyfni 2020.

Diwedd cyfnod Aelod Iau’r Flwyddyn

Mae cyfnod Catrin Lois neu Catrin Cwmbran i chi bobl yr ardal yn dirwyn i ben fel Aelod Iau CFFI …

Mae’n siapio… ond sut gall y wefan hon wella?

Be sy'n dda? Oes 'na rywbeth sy'n peri trafferth? Helpwch ni i wella DyffrynNantlle360!

🌸 Ffrindiau Dementia 🌸

Mae CFfI Dyffryn Nantlle nawr yn ffrindiau dementia