DyffrynNantlle360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Dyffryn Nantlle

Parcio am ddim i hybu busnesau lleol Gwynedd ar drothwy’r Nadolig

Bydd parcio am ddim yn holl feysydd parcio’r sir ar ôl 11yb bob dydd rhwng Rhagfyr 10 a 27

Cabinet Cyngor Gwynedd yn cytuno ar gynnig i godi premiwm treth cyngor ail dai i 150%

Bydd y cynnig yn mynd o flaen y cyngor llawn fis nesaf, ond mae Cymdeithas yr Iaith yn pwyso ar gynghorwyr mewn sawl sir i argymell cynyddu’r dreth

Ethol Swyddogion Clwb Ffermwyr Ifanc Caernarfon

Lowri Larsen

“Mae clwb Ffermwyr Ifanc yn ffordd dda i bobol sydd ddim o gefndir ffarmio ddysgu am amaethyddiaeth”

Ystyried cynyddu’r premiwm treth cyngor ar ail gartrefi i 150% yng Ngwynedd

Bydd Aelod Cabinet Cyllid y Cyngor hefyd yn argymell bod unrhyw arian ychwanegol ddaw i’r Cyngor yn cael ei ddefnyddio i fynd i’r afael â digartrefedd

“Mae’n anhygoel jyst gweld sut mae pawb yn enjoio’r gân”

Alun Rhys Chivers

Sage Todz yn siarad â golwg360 ar ôl perfformio ‘O Hyd’, ei fersiwn unigryw o ‘Yma O Hyd’, wrth i garfan bêl-droed Cymru adael am Gwpan y Byd
5EA08B14-9FCC-4C56-A737

Beics trydan

angharad tomos

I’w llogi o’r Orsaf

Arddangos lluniau o chwarelwyr y gogledd yn Efrog Newydd

Lowri Larsen

Dangos sut beth ydy gweithio mewn chwarel ydy pwrpas y gyfres o luniau gan Carwyn Rhys Jones

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

Poblogaidd wythnos hon

Dan Don o Hiraeth

angharad tomos

Colli tri brawd yn Llyn

Clwb Celf

angharad tomos

Wedi ail gychwyn!

“Rhesymau personol a rhai gwleidyddol” tu ôl i benderfyniad Hywel Williams i beidio sefyll eto

Huw Bebb

Aelod Seneddol Arfon yn trafod ei yrfa ac yn hel atgofion wrth iddo gyhoeddi ei fod yn camu’n ôl o fyd gwleidyddiaeth

Hywel Williams ddim am sefyll eto yn yr etholiad cyffredinol nesaf

Bu’n gwasanaethu ers 2001, yng Nghaernarfon rhwng 2001 a 2010, ac yna yn Arfon ers hynny

Stori fideo: Cau Pont Menai, ond Porthaethwy yn dal ar agor

Owain Llyr

Gyda’r opsiynau i gael mynediad i Ynys Môn wedi eu haneru, mae nifer yn poeni am yr effaith ddydd i ddydd ar fusnesau, unigolion a’r gwasanaethau brys
275050249_384424036832492

Taith AS o gwmpas Arfon yn cyrraedd y Groeslon

Ar Goedd

Mae cymorthfeydd yn rhoi cyfle i ASau gwrdd wyneb yn wyneb â thrigolion

Lluniau Dafydd Em

Lluniau o amgylch Gogledd Cymru. Dwin byw yn Nyffryn Nantlle, ac mae’r rhan fwyaf o’r ardal yma.

Bwtwm

Crefftau gwreiddiol o fotymau.

Partiau Ceir Celtic

Gwerthu partiau ceir a nwyddau i’ch car.

Cornel Dawn

Pob math o fframiau, printiau a phethau i roi ar eich wal!