Cymeradwyo cynnig i godi ffioedd trwyddedau tacsis yng Ngwynedd

Dale Spridgeon, Gohebydd Democratiaeth Leol

Mae’r penderfyniad wedi arwain at bryderon y gallai prisiau tacsis gynyddu

Posib i streic effeithio ar gasgliadau gwastraff ac ailgylchu yng Ngwynedd

Yn ôl Cyngor Gwynedd, maen nhw’n gwneud eu gorau i leihau effaith gweithredu diwydiannol yn y sir

Canrif a chwarter

Ceridwen

Sefydlu Ysgol Dyffryn Nantlle 1898

Tyfu blodau a llysiau

angharad tomos

Mae manteision di-rif

Galw am well amddiffyniadau i weithwyr ar gyflog isel

Lowri Larsen

Mae gofal cymdeithasol yn ddiwydiant sydd angen sylw “brys” dros wledydd Prydain, medd melin drafod flaenllaw

Bygwth label cerddoriaeth gyda dirwy neu garchar am osod posteri i hysbysebu gig

Elin Wyn Owen

“Mae’r ffaith bod arian yn cael ei wario ar bobol i fygwth pobol ifanc yn lle ariannu gweithgareddau i hybu’r celfyddydau yn lleol yn warthus”

Dirywiad ieithyddol yng Ngwynedd “i oeri’r gwaed”

Cadi Dafydd

“Dyna’r gofyniad yn syml, bod posib i bob plentyn gael addysg gyflawn yn Gymraeg.”

Aelodau o Uno’r Undeb ar gynghorau Gwynedd, Caerdydd a Wrecsam am streicio

Bydd y streiciau’n cael eu cynnal fis nesaf tros gynnig tâl y gweithwyr, medd yr undeb

Dathlu 10 mlynedd

angharad tomos

Clwb Ffilm Dyffryn Nantlle yn dal ati

Ystyried cais i droi hen gapel yn ganolfan crasu coffi, caffi a llety gwyliau

Dale Spridgeon, Gohebydd Democratiaeth Leol

Cyngor Gwynedd wedi derbyn cais cynllunio llawn i newid hen gapel ar safle Capel Bryn Rodyn yn y Groeslon