Gohebydd Golwg360

Gohebydd Golwg360

Barn Begw ar ganslo arholiadau TGAU

Gohebydd Golwg360

“Dw i’n meddwl bod o’n wbath ‘ma pawb yn yr ysgol yn poeni am.”

Lleucu Non wedi cael modd i fyw gyda chynllun ‘Byw a Bod’

Gohebydd Golwg360

Ail-lansio’r Clwb Drama wedi bod yn uchafbwynt i’r ferch o’r Dyffryn

Papur bro Lleu wedi dychwelyd i brint

Gohebydd Golwg360

Papur bro Dyffryn Nantlle wedi addasu yn sgil cyfyngiadau Covid-19

System graddio eleni yn “teimlo fel cosb” medd disgybl o Ysgol Dyffryn Nantlle

Gohebydd Golwg360

Mae ’na bobol yn dibynnu ar y graddau yma ar gyfer eu dyfodol nhw”

Toda Ogunbanwo yw Llywydd y Dydd Gŵyl AmGen

Gohebydd Golwg360

“Mae hiliaeth yn bodoli ac mae’n effeithio ar bobl ddu ar draws Cymru”, meddai.

Bragdy Lleu yn poeni am newid mewn trefniadau trethi

Gohebydd Golwg360

Mi fyddai cael gwared ar y drefn bresennol yn costio tuag 20c y peint

Cwmni Northwood wedi gwrthod cefnogaeth ariannol i achub y ffatri

Gohebydd Golwg360

Plaid Cymru’n “siomedig” â pherchnogion ffatri ym Mhenygroes

Grant o £30,000 yn rhoi hwb i ymdrechion cymunedol ym Mhenygroes

Gohebydd Golwg360

Mae Siop Griffiths wedi derbyn grant o £29,916 gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

“Nid dyma ddiwedd y mater”, meddai Hywel Williams a Siân Gwenllian

Gohebydd Golwg360

Mae disgwyl i ffatri Northwood Hygine Products ym Mhenygroes gau erbyn yr Hydref.