Gohebydd Golwg360

Gohebydd Golwg360

360 Golwg360 Bro360 Ogwen360 DyffrynNantlle360 BroAber360 BroWyddfa360 Clonc360 Caernarfon360

Gohirio digwyddiadau Galeri

Iechyd, lles a diogelwch staff, ymwelwyr, tenantiaid, artistiaid a gwirfoddolwyr yw'r prif ffocws

Hedydd Ioan wedi ei enwi’n Seren y Dyfodol

"Creu. Creu unrhyw beth. A pharhau i greu. Trwy'r amser. Creu, dysgu, gwella a chreu mwy."

Galw am atal ymgynghoriad i gau chweched dosbarth

Ymgyrchwyr yn mynegi pryder am yr effaith gall dyfodol addysg ôl-16 gael ar yr iaith.

Cian Green yn torri record codi pwysau Cymru

Mae'r bachgen o Ddyffryn Nantlle yn aneli i gynrychioli Cymru yn ei gamp.

Kim Hon – Band Newydd Gorau Gwobrau’r Selar

Band o Ddyffryn Nantlle yn ennill gwobr Band neu Artist Newydd Gorau yn Gwobrau’r Selar eleni

Dwy o Ddyffryn Nantlle wedi ennill lle ar gwrs ysgrifennu i oedolion ifanc

Megan Angharad Hunter a Lleucu Non ymhlith 11 sydd wedi ennill lle ar y cwrs yn Nhŷ Newydd

Menter gymunedol yn mynd o nerth i nerth

Grŵp Cynefin yn ymfalchïo yn llwyddiant menter gymunedol Siop Griffiths

Canolfan Ailgylchu yn cau oherwydd gwyntoedd cryfion

Cyngor Gwynedd yn ymddiheuro am yr anghyfleustra.

Gwrachod ardal Arfon

Efa Lois sydd wedi darganfod bod dwy wrach, yn ôl y chwedlau, yn dod o ardal Arfon. Bw!

Cyfle i leisio barn am statws UNESCO i Dirwedd Llechi Gwynedd

Mae ardal y chwareli wedi cael ei dewis fel enwebiad y DU ar gyfer Safle Treftadaeth y Byd.