Y Farchnad

Busnesau bach Dyffryn Nantlle mewn un man

Photography Jordan Christina

Ffotograffydd ac artist cyfryngau

CymruAntiquesVintage

Uned ym Mharc Glynllifon yn gwerthu Celf, Hen Bethau a Vintage. Eitemau i’r casglwr a’r cartref.

Bragdy Lleu

Cwrw grefft gwobrwyedig wedi’i ysbrydoli gan chwedlau’r Mabinogi – bar bach ar agor i’r cyhoedd 
Swig-12

Swig

Cwmni Smwddis o Gaernarfon

Lluniau Gwynant Parri

Ffotograffydd Lleol – Stiwdio – Ysgolion Cymraeg – Tirluniau – Busnesa bach a mawr.

Cornel Dawn

Pob math o fframiau, printiau a phethau i roi ar eich wal!

Lledar

Cwmni yn gwerthu bagiau lledr o’r ansawdd uchaf.

Lluniau Dafydd Em

Lluniau o amgylch Gogledd Cymru. Dwin byw yn Nyffryn Nantlle, ac mae’r rhan fwyaf o’r ardal yma.

Harddwch gan Lowri Mai

Salon harddwch yn Mhenygroes yn cynnig amrywiaeth o driniaethau.

Oriel Llun Mewn Ffrâm

‘Rydym yn darparu amrywiaeth o wasanaethau fframio a blas ar weithiau artistiaid lleol.

Dylunio Gringo

Gyda blynyddoedd o brofiad o ddylunio, rydym yma i helpu cwsmeriaid ar eu taith creadigol.

Leri Wyn Celf

Gwaith celf gan Eleri Wyn.