Y Farchnad

Busnesau bach Dyffryn Nantlle mewn un man

Adra

Anrhegion Cymreig chwaethus a chyfoes ar eich cyfer chi a'ch cartref.

Anna Fflur

Siop trin gwallt.

Baj

Bathodynnau wedi'i gneud â llaw, ac anrhegion personol ac unigryw.

Blodau Delun

Trefniant blodau wedi'i wneud â llaw

Bragdy Lleu

Cwrw Cymreig gwobrwyedig o ardal Dyffryn Nantlle.

Bwtwm

Crefftau gwreiddiol o fotymau.

Caffi HEMS

Caffi Ambiwlans Awyr Cymru yn Ninas Dinlle.

Coed CAIN

Siôn Garth Owen. Artist troi coed o Ogledd Cymru.

Cornel Dawn

Pob math o fframiau, printiau a phethau i roi ar eich wal!

Deli’r Banc

Siop sy'n gwerthu pob math o gynnyrch lleol, a bwydydd ffres yn y deli.

Dylunio Gringo

Gyda blynyddoedd o brofiad o ddylunio, rydym yma i helpu cwsmeriaid ar eu taith creadigol.

Fferyllfa Penygroes

Fferyllfa LL. Williams a S. McCarthy.

Cysylltwch â ni os hoffech chi ychwanegu eich busnes chi i’r Farchnad.