DyffrynNantlle360

Cymeradwyo cynnig i godi ffioedd trwyddedau tacsis yng Ngwynedd

gan Dale Spridgeon, Gohebydd Democratiaeth Leol

Mae’r penderfyniad wedi arwain at bryderon y gallai prisiau tacsis gynyddu

Darllen rhagor

Posib i streic effeithio ar gasgliadau gwastraff ac ailgylchu yng Ngwynedd

Yn ôl Cyngor Gwynedd, maen nhw’n gwneud eu gorau i leihau effaith gweithredu diwydiannol yn y sir

Darllen rhagor

Canrif a chwarter

gan Ceridwen

Sefydlu Ysgol Dyffryn Nantlle 1898

Darllen rhagor

Galw am well amddiffyniadau i weithwyr ar gyflog isel

gan Lowri Larsen

Mae gofal cymdeithasol yn ddiwydiant sydd angen sylw “brys” dros wledydd Prydain, medd melin drafod flaenllaw

Darllen rhagor

Bygwth label cerddoriaeth gyda dirwy neu garchar am osod posteri i hysbysebu gig

gan Elin Wyn Owen

"Mae’r ffaith bod arian yn cael ei wario ar bobol i fygwth pobol ifanc yn lle ariannu gweithgareddau i hybu’r celfyddydau yn lleol yn warthus"

Darllen rhagor

Dirywiad ieithyddol yng Ngwynedd “i oeri’r gwaed”

gan Cadi Dafydd

“Dyna’r gofyniad yn syml, bod posib i bob plentyn gael addysg gyflawn yn Gymraeg."

Darllen rhagor

Aelodau o Uno’r Undeb ar gynghorau Gwynedd, Caerdydd a Wrecsam am streicio

Bydd y streiciau'n cael eu cynnal fis nesaf tros gynnig tâl y gweithwyr, medd yr undeb

Darllen rhagor

Dathlu 10 mlynedd

gan angharad tomos

Clwb Ffilm Dyffryn Nantlle yn dal ati

Darllen rhagor

Ystyried cais i droi hen gapel yn ganolfan crasu coffi, caffi a llety gwyliau

gan Dale Spridgeon, Gohebydd Democratiaeth Leol

Cyngor Gwynedd wedi derbyn cais cynllunio llawn i newid hen gapel ar safle Capel Bryn Rodyn yn y Groeslon

Darllen rhagor