DyffrynNantlle360

Toda Ogunbanwo yw Llywydd y Dydd Gŵyl AmGen

Gohebydd Golwg360gan Ohebydd Golwg360

"Mae hiliaeth yn bodoli ac mae'n effeithio ar bobl ddu ar draws Cymru", meddai.

Darllen rhagor

Fideo sy’n talu teyrnged i weithwyr allweddol yng Nghymru wedi ei wylio dros 100,000 o weithiau

Lleu Bleddyngan Lleu Bleddyn

“Fy ngweledigaeth i a Rhys oedd rhoi llais ac wyneb i rheini sydd wedi bod yn gweithio yn ddiflino ar lawr gwlad”, meddai Dr Eilir Hughes.

Darllen rhagor

Newyddion Dyffryn Nantlle

Jade Owengan Jade Owen

Golwg ar newyddion 'gwahanol' yr ardal gan griw prosiect Treftadaeth Disylw.

Darllen rhagor