DyffrynNantlle360

Addasu trefniadau Ysgolion oherwydd y Cofid

Ysgol Brynaeraugan Ysgol Brynaerau

Dyma sut aeth Ysgol Brynaerau i addasu eu trefniadau oherwydd y Cofid (trwy lygaid y plant)

Darllen rhagor

‘Tu ôl i’r Awyr’ yn taro nodyn  

Catrin Wagergan Catrin Wager

Clwb Darllen Dyffryn Ogwen yn cwrdd i drafod nofel awdur newydd Megan Angharad Hunter

Darllen rhagor

Her Pellter i Fanc Bwyd Arfon.

Sion Hywyn Griffithsgan Sion Hywyn Griffiths

Rydym ni fel criw yn hel arian tuag at fanc bwyd Arfon yn ein sialens ffitrwydd mis Ionawr eleni, byddai unrhyw gyfraniadau at yr achos yn groeso tu hwnt.

Darllen rhagor

Cau ffordd Rhedyw, Llanllyfni am gyfnod ym mis Chwefror

Mae Cyngor Gwynedd wedi rhybuddio bydd Ffordd Rhedyw, Llanllyfni ar gau 15fed o Chwefror, 2021, er mwyn cynnal gwaith atgyweirio ar beipen dŵr sydd yn gollwng.

Mae disgwyl i’r gwaith gael ei gwblhau o fewn 3 diwrnod.

“Oni’n poeni bod yr asesiadau am fod yr un adeg a’r Euros – felly dwi’n falch!”

Gohebydd Golwg360gan Ohebydd Golwg360

Ymateb Begw Elain i’r cadarnhad mai ysgolion a cholegau fydd yn dyfarnu graddau eleni

Darllen rhagor

Siocled-Stepan-Drws-1

Siocled Stepan Drws

Siwan Thomasgan Siwan Thomas

Now, Lewis ac Enid yn codi calon trigolion yr ardal.

Darllen rhagor

Comisiwn Celf Gyhoeddus ym Mhenygroes

gretagan greta

Cyfle i artist lleol greu darn o gelf parhaol yn y pentref

Darllen rhagor

Holi barn am godi premiwm treth cyngor ar ail gartrefi ac eiddo gwag yng Ngwynedd

Gohebydd Golwg360gan Ohebydd Golwg360

Daw hynny wedi i ymchwil ddangos bod niferoedd o dai haf y sir yn parhau i gynyddu

Darllen rhagor

Rhaglen frechu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn magu momentwm

Dros 27,000 o bobol yn y gogledd wedi eu brechu a'r gobaith yw dyblu hynny erbyn diwedd yr wythnos

Darllen rhagor