Ffion Eluned Owen

Ffion Eluned Owen

Y Groeslon

360 DyffrynNantlle360 Calendr360
Poster Taith Gerdded Nebo

Taith Gerdded: Nebo i Frynllidiart

Dydd Sadwrn 2 Hydref | 10.30yb | Ysgol Nebo

Blas ar daith gerdded Yr Orsaf (Awst 2021)

‘O! Ddyffryn hedd, O! Ddyffryn hardd, / Wyt Eden Ardd i fardd i fyw …’ (‘Llun fy Nyffryn i’, Griffith Francis)
Ysgol Nebo

Trwy ffenestri plant Ysgol Nebo

Plant Ysgol Nebo sy'n rhannu'r hyn sydd i'w gweld drwy eu ffenestri, ac yn darllen rhai o gerddi a geiriau Silyn a Mathonwy. Rhan o ŵyl rithiol 'Yn ôl i Frynllidiart'.

Cerdd·ed Dyffryn Nantlle

Lansio gwefan newydd sy’n mapio teithiau cerdded hanesyddol a ddiwyllianol ar draws Dyffryn Nantlle. Un o ddigwyddiadau gŵyl ‘Yn ôl i Frynllidiart.’
Plac Coffa Brynllidiart

Plac Coffa Brynllidiart

Dewch efo ni – yn rhithiol – i ddadorchuddio plac coffa i Silyn a Mathonwy ar eu hen gartref, Brynllidiart. Yn o ddigwyddiadau gŵyl rithiol 'Yn ôl i Frynllidiart'.

Amserlen: Yn ôl i Frynllidiart

Edrych ymlaen at ŵyl rithiol ‘Yn ôl i Frynllidiart’ fydd yn cael ei chynnal ddydd Sul yma, 28 Mawrth ar DyffrynNantlle360 a Zoom.

Nôl i’r ysgol – i ddysgu am arwyr lleol?

Cyhoeddi pecyn addysg fel rhan o ŵyl rithiol ‘Yn ôl i Frynllidiart’; cyfle i blant Dyffryn Nantlle gael dod i adnabod Silyn, Mathonwy a Brynllidiart. Cofiwch am yr ŵyl: Dydd Sul, 28 Mawrth 2021
Yn ôl i Frynllidiart

Yn ôl i Frynllidiart

Cyhoeddi gŵyl rithiol i ddathlu dau brifardd a fagwyd yn un o dyddynnod mwyaf eiconig Dyffryn Nantlle; Silyn (1871-1930) a Mathonwy (1901-1999). Dyddiad i’r Dyddiadur: Dydd Sul, 28 Mawrth 2021.