greta

greta

360 DyffrynNantlle360
Geraint

Ceisio lleihau gwastraff bwyd ym Mhenygroes

Cyfweliad i ddod i nabod Geraint- Swyddog Bwyd a Lles newydd Yr Orsaf

Dim ipad? Dim laptop? Dim problem!

Mewn ymgais i helpu pobl sydd methu cael mynediad i’r wê, ddim yn gallu gwneud galwad fideo …

Cerdd i’w thrysori am yr hên Siop Griffiths

Cyn i’n bywydau ni gyd newid o ganlyniad i Covid-19, cafwyd noson arbennig o farddoniaeth yn …

Pobl ifanc Dyffryn Nantlle-awydd ffilmio?

Be’ am drio rhywbeth newydd?

Gwilym Bowen Rhys yn y Dyffryn

Cerddor o Fethel yn Arfon ydi Gwilym.

Clwb newydd i bontio’r cenedlaethau

Os ydych chi dros 50 oed neu yn berson ifanc rhwng 12 ac 16 oed, gallwch chi fanteisio ar gymryd …

Swydd newydd yn Yr Orsaf

Mae Siop Griffiths Cyf yn chwilio am rywun i ymuno â’r tîm er mwyn cydlynu cynllun newydd …

Cyfarfod Gyrrwyr Gwirfoddol Cynllun Trafnidiaeth

Mae cynllun newydd yn dechrau yn Nyffryn Nantlle ac rydym angen eich help chi.

Awydd gwirfoddoli?

Eisiau rhoi rhywbeth nôl i'r gymuned? Eisiau rhoi eich amser i helpu unigolion?

gretagan greta,

Gig cyntaf yn Yr Orsaf!

Mi fydd Caffi'r Orsaf ym Mhenygroes yn cynnal ei gig cyntaf mis nesaf!

gretagan greta,