greta

greta

360 DyffrynNantlle360
20210501-_MG_8515-Edit-Silyn

Llety newydd sbon yn y Dyffryn

Ar ôl gweithio'n galed i adnewyddu hên adeilad Siop Griffiths, mae'r llety wedi agor ar ei newydd wedd.

Comisiwn Celf Gyhoeddus ym Mhenygroes

Cyfle i artist lleol greu darn o gelf parhaol yn y pentref

Casglu arian i helpu teuluoedd bregus y Dyffryn

"Rydym yn trio casglu 'chydig o arian fel nad oes un plentyn yn mynd heb degan y Nadolig yma."

gretagan greta,

GwyrddNi

Derbyn grant dros hanner miliwn o bunnoedd i fynd i’r afael â newid hinsawdd yn y Dyffryn

Siop Griffiths, Penygroes yw un o'r partneriaid cymunedol sy'n rhan o'r prosiect cyffrous newydd.  

gretagan greta,

Mynydd-mawr-2

Taith gerdded wedi’r cyfnod clo

Cyfle i ddod ynghyd a mwynhau yn yr awyr agored ar ôl pythefnos adref

gretagan greta,

Geraint

Ceisio lleihau gwastraff bwyd ym Mhenygroes

Cyfweliad i ddod i nabod Geraint- Swyddog Bwyd a Lles newydd Yr Orsaf

gretagan greta,

Dim ipad? Dim laptop? Dim problem!

Mewn ymgais i helpu pobl sydd methu cael mynediad i’r wê, ddim yn gallu gwneud galwad fideo …

Cerdd i’w thrysori am yr hên Siop Griffiths

Cyn i’n bywydau ni gyd newid o ganlyniad i Covid-19, cafwyd noson arbennig o farddoniaeth yn …

Pobl ifanc Dyffryn Nantlle-awydd ffilmio?

Be’ am drio rhywbeth newydd?

gretagan greta,

Gwilym Bowen Rhys yn y Dyffryn

Cerddor o Fethel yn Arfon ydi Gwilym.

gretagan greta,