Casglu arian i helpu teuluoedd bregus y Dyffryn

“Rydym yn trio casglu ‘chydig o arian fel nad oes un plentyn yn mynd heb degan y Nadolig yma.”

greta
gan greta

Mae tîm Yr Orsaf wedi sefydlu tudalen ‘Go Fund Me’ er mwyn ceisio casglu arian i allu prynu anrhegion Nadolig i rhai o blant a theuluoedd mwyaf bregus Dyffryn Nantlle. 

Ar ôl trafodaethau gyda Chyngor Gwynedd, daeth yn amlwg bod rhai teuluoedd yr ardal yn wynebu her dros gyfnod y Nadolig. Felly gyda hyn mewn cof, penderfynodd dîm Yr Orsaf y byddai’n syniad da helpu gan gasglu arian. 

Sefydlwyd y dudalen codi arian 5 diwrnod yn ôl gan anelu at darged o £500 ac yn barod mae nifer o gyfraniadau hael wedi eu gwneud. 

Y nod yw defnyddio’r arian sy’n cael ei gasglu er mwyn prynu anrhegion Nadolig i rhai o blant bregus yr ardal a sicrhau nad ydynt yn mynd heb anrheg y Nadolig hwn. 

Mae unrhyw rodd yn cael ei werthfawrogi ac mae pob ceiniog yn gwneud gwahaniaeth. Os hoffech gyfrannu at yr achos, dilynwch y linc isod:

https://www.gofundme.com/f/teganau-dolig-i-blant-bregus-yr-ardal?teamInvite=tQSd1UY1yfsX7M2JHOiWPcOR8FMpJPgKDLBy1I5pv6rarIcdgcdKg9KU9Rh7v6Pi&utm_medium=email&utm_source=product&utm_campaign=p_email%2Bteaminviteemail&fbclid=IwAR2IS4idGldYnLsbj7XJq6hQRyfklqFQh5bmMwebZMTKjiji0bw-zCCq4H4