Gohebydd Golwg360

Gohebydd Golwg360

Margaret Ogunbanwo am ddangos trugaredd i beintiwr y swastica

Gohebydd Golwg360

Margaret Ogunbanwo sydd ar glawr Golwg wythnos yma.

Arestio dyn mewn cysylltiad â graffiti hiliol ym Mhenygroes

Gohebydd Golwg360

Cafodd Swastika ei baentio ar wal y Red Lion yn oriau man bore Sadwrn (Mehefin 13)

“Cardiau, blodau, cariad, a dagrau” – Teulu Ogunbanwo yn diolch am gefnogaeth y gymuned leol

Gohebydd Golwg360

Ar ôl i 40 o bobl helpu i lanhau’r graffiti hiliol mae cynlluniau i baentio murlun cymunedol yno.

Protest i gefnogi gweithwyr Ffatri Bapur Penygroes

Gohebydd Golwg360

Mae gwleidyddion Plaid Cymru wedi cynnig cymorth i Ffatri Northwood Hygine Products

Dros 50 o wirfoddolwyr yn hwb i gynlluniau’r dyfodol

Gohebydd Golwg360

Oherwydd Covid-19 mae Yr Orsaf wedi addasu a newid cynlluniau er budd pobol y dyffryn.

Apelio ar bobol i gadw draw o byllau chwareli fel Chwarel Dorothea

Gohebydd Golwg360

Mae Heddlu Gogledd Cymru a Chyngor Gwynedd wedi pwysleisio’r perygl o nofio mewn pyllau chwareli.

Cymuned Dyffryn Nantlle yn galw am gefnogaeth

Gohebydd Golwg360

Cau ffatri Northwood Hygiene Products ym Mhenygroes gan roi 94 o swyddi yn y fantol.

Ffatri bapur Penygroes yn cau: 94 o swyddi yn y fantol

Gohebydd Golwg360

Cau ffatri Northwood Hygiene Products oherwydd cwymp mewn gwerthiant o ganlyniad i’r coronafeirws

Ailddechrau blwyddyn ysgol yn opsiwn i addysg yng Ngwynedd

Gohebydd Golwg360

Mae sawl opsiwn yn cael eu hystyried gan Gyngor Gwynedd i leihau effaith y coronafeirws ar blant