Arestio dyn mewn cysylltiad â graffiti hiliol ym Mhenygroes

Cafodd Swastika ei baentio ar wal y Red Lion yn oriau man bore Sadwrn (Mehefin 13)

Gohebydd Golwg360
gan Ohebydd Golwg360
Llun Margaret Ogunbanwo

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi cadarnhau eu bod nhw wedi arestio dyn 35 oed mewn cysylltiad â graffiti hiliol a gafodd ei baentio ar eiddo ym Mhenygroes ger Caernarfon.

Gwnaed y graffiti ar ddrws garej wedi’i leoli ar y stryd fawr am 2yb ddydd Sadwrn diwethaf (Mehefin 13).

Fe bostiodd Margaret Ogunbanwo, sy’n rhedeg ei busnes Maggie’s Exotic Foods o gegin hen dafarn y Red Lion, lun o’r graffiti ar ei chartref ym Mhenygroes ar Facebook a galw’r heddlu.

Cymuned leol yn glanhau’r graffiti

Yn fuan wedi’r digwyddiad, daeth pobol leol ynghyd i lanhau’r graffiti hiliol oddi ar wal y Red Lion.

Dywedodd Margret Ogunbanwo fod yr ymateb wedi bod yn rhyfeddol, a bod y cynnydd mewn archebion gan gwsmeriaid o bob cwr o’r wlad bron â’i “lleddfu”.

“Rydym ni wedi cael llawer o gefnogaeth gan y gymuned leol – cardiau, blodau, cariad, a dagrau,” meddai wrth meddai mewn cyfweliad â Golwg360 wedi’r digwyddiad.

“Mae rhai pobol wedi annog pobol eraill i gefnogi fy musnes. Mae wedi bod yn dipyn o beth.

“Rhaid i mi ddiolch i ogledd Cymru – a’r ffordd maen nhw’n trin busnesau bach – am rywfaint o fy llwyddiant.

“Rydym ni, y busnesau bach, yn derbyn cefnogaeth anhygoel.

“Dw i wedi cael cymaint o gyfleoedd go iawn i fod yn berson busnes yma. Felly mae Penygroes yn bwysig iawn i mi.

“Dw i’n creu cynnyrch Affricanaidd unigryw yng ngogledd Cymru. Mae [Penygroes] yn rhan annatod o beth dw i’n ei wneud.”

Cefndir Maggie’s Exotic Foods

Cafodd Margaret Ogunbanwo ei magu yn Nigeria, a sefydlodd ei busnes, Maggie’s Exotic Foods, yn 1997 tra’n byw yn Essex.

Ysbrydolwyd y busnes gan ei hangerdd am ei threftadaeth Affricanaidd, a’i chariad at fwyd a choginio.

Mae’r cwmni yn cynnig amrywiaeth o gynnyrch cartref, cynhwysion egsotig, gan gynnwys cymysgeddau sbeis, sawsiau a phastau.

Symudodd Margaret Ogunbanwo a’i theulu i Benygroes yn 2007.

Dechreuodd werthu bwyd Affricanaidd mewn marchnadoedd ffermwyr lleol ac yn dilyn cefnogaeth ymgynghorol ac ariannol gan Busnes Cymru, cafodd ei hysbrydoli i agor caffi.

Pan symudodd y teulu i Benygroes aeth hi ati i ddysgu’r iaith Gymraeg gyda Popeth Cymraeg gan wneud rhaglen goginio o’r enw Galwch Acw ar y wefan.

“Rwyf yn condemnio [y weithred] yn llwyr. Roedd hon yn weithred gwbl annerbyniol.  Does dim lle i unigolion sy’n coleddu syniadau hiliol yng Nghymru,” meddai Ioan Talfryn, prif weithredwr Popeth Cymraeg.”

Dweud eich dweud