Ben Gregory

Ben Gregory

360 DyffrynNantlle360

Mae Canolfan Greadigidol Yr Orsaf yn agor ei drysau

Lle i ddysgu codio.... a llawer mwy

Seiniau’r Goedwig Ddoe a Heddiw

Cyfansoddwr o Lanllyfni yn creu cerddoriaeth gyda help plant yr ardal

Lansio Pantri Cymunedol Penygroes

Cefnogi pobl ..... a helpu'r amgylchedd
Wardeiniaid-Ynni-heb-logos

Help efo biliau ynni

Cymorth newydd yn y Dyffryn

Canu yn erbyn hiliaeth

Daeth 30 o bobl i ganu emynnau i ddangos cefnogaeth a chyfeillgarwch

Cael gwared o hiliaeth o Benygroes

Pentref yn dod at ei gilydd i wrthsefyll hiliaeth

Celf Corona

Dyma’r celf cymunedol sydd wedi ymddangos dros ffordd i Co-op Penygroes.

Prentis Digidol yn Yr Orsaf

Bydd gŵr ifanc o Benygroes yn ymuno â staff Yr Orsaf i ddatblygu gwaith yn y Ganolfan Ddigidol

Troi’r Dyffyrn Yn Wyrdd

Cyfarfod i daclo'r her mwya sy'n ein wynebu

Ffair Nadolig Penygroes

Cynhaliwyd y ffair am y 9fed tro