Ben Gregory

Ben Gregory

360 DyffrynNantlle360

Canu yn erbyn hiliaeth

Daeth 30 o bobl i ganu emynnau i ddangos cefnogaeth a chyfeillgarwch

Cael gwared o hiliaeth o Benygroes

Pentref yn dod at ei gilydd i wrthsefyll hiliaeth

Celf Corona

Dyma’r celf cymunedol sydd wedi ymddangos dros ffordd i Co-op Penygroes.

Prentis Digidol yn Yr Orsaf

Bydd gŵr ifanc o Benygroes yn ymuno â staff Yr Orsaf i ddatblygu gwaith yn y Ganolfan Ddigidol

Troi’r Dyffyrn Yn Wyrdd

Cyfarfod i daclo'r her mwya sy'n ein wynebu

Ffair Nadolig Penygroes

Cynhaliwyd y ffair am y 9fed tro

A Letter from Wales yn Yr Orsaf

Nos Lun nesaf bydd dangosiad arbennig o’r ffilm A Letter from Wales yn Yr Orsaf.

Y Drych

Sioe gymunedol gan blant Dyffryn Nantlle

Campweithiau y gwerinwyr a gwerinwragedd

Dr Ffion Eluned Owen a'r Ddarlith Flynyddol Llyfrgell Penygroes

Gig gyntaf Yr Orsaf

Am y tro cyntaf ers 100 mlynedd roedd cerddoriaeth o fewn muriau'r hen Stag's Head ym Mhenygroes.