Canu yn erbyn hiliaeth

Daeth 30 o bobl i ganu emynnau i ddangos cefnogaeth a chyfeillgarwch

gan Ben Gregory

Mwy o solidarity gyda theulu Ogunbanwo prynhawn ma, gyda chor pop-yp tu allan i Gapel Soar. Daeth dros 30 o bobl i ddangos eu cefnogaeth. Yr her rwan i greu pentref a chymdeithas sy’n herio hiliaeth pob diwrnod, lle bynnag mae’n digwydd.

 

Cynulliad Cymunedol ar yr Hinsawdd

18:30, 14 Mehefin – 21:30, 15 Mehefin (Rhaid cofrestru i fynegi diddordeb, yna bydd y 50 sy'n cael eu dewis yn derbyn gwahoddiad)