Cael gwared o hiliaeth o Benygroes

Pentref yn dod at ei gilydd i wrthsefyll hiliaeth

gan Ben Gregory
Ben Gregory

Aeth dros 40 o bobl i’r Red Lion bore ma, i helpu glanhau’r graffiti erchyll o dy teulu Ogunbanwo. Y person gyntaf i ddechrau’r glanhau oedd un o drigolion y pentref, Chris Schoen. Roedd teulu Chris yn rhoi lloches i Iddewon yn yr Iseldiroedd yn ystod meddiant y Nazis, felly addas iawn ydoedd i Chris arwain cael gwared o’r swastika o Benygroes.