Cael gwared o hiliaeth o Benygroes

Pentref yn dod at ei gilydd i wrthsefyll hiliaeth

gan Ben Gregory
Ben Gregory

Aeth dros 40 o bobl i’r Red Lion bore ma, i helpu glanhau’r graffiti erchyll o dy teulu Ogunbanwo. Y person gyntaf i ddechrau’r glanhau oedd un o drigolion y pentref, Chris Schoen. Roedd teulu Chris yn rhoi lloches i Iddewon yn yr Iseldiroedd yn ystod meddiant y Nazis, felly addas iawn ydoedd i Chris arwain cael gwared o’r swastika o Benygroes.

Cynulliad Cymunedol ar yr Hinsawdd

18:30, 14 Mehefin – 21:30, 15 Mehefin (Rhaid cofrestru i fynegi diddordeb, yna bydd y 50 sy'n cael eu dewis yn derbyn gwahoddiad)