Guto Jones

Guto Jones

Dinas Dinlle

360 Golwg360 Bro360 Ogwen360 DyffrynNantlle360 BroWyddfa360 Caernarfon360 Calendr360 BangorFelin360

Merch o Ddyffryn Nantlle yn profi tanau gwyllt Awstralia

Sara Jones, sydd bellach yn byw yn Melbourne, yn trafod ei phrofiad o'r tanau yn Awstralia.

Bardd yn edrych tua’r sêr mewn casgliad o gerddi newydd

Karen Owen yn cyhoeddi casgliad o gerddi newydd.

Taith o dashbord y tractor

Y daith o gwmpas Dyffryn Nantlle - o dashbord y tractor!

Anthem newydd i Ysgol Rhostryfan

Ymwelodd y prifardd, Meirion Macintyre Huws, â disgyblion Ysgol Rhostryfan.

Cwrs Golff i ysgol Bro Lleu.

Mae disgyblion Bro Lleu wedi bod yn brysur iawn yn dylunio yn y dosbarth, a nawr yn barod i adeiladu ar gaeau'r ysgol.

Cwrdd â Chlwb Ffermwyr Ifanc Dyffryn Nantlle – 2019

Fideo yn rhoi blas o fywyd CFfI Dyffryn Nantlle

Llwyddiant i Dic Dalar Deg yn y sioe flodau

Mae Richard Jones wedi bod yn cystadlu yn sioe flodau Dyffryn Nantlle ers hanner can mlynedd.

Peldroedwyr yn cofio Malcs Teliffon mewn gêm arbennig

Gêm elusennol rhwng dau o glybiau’r Dyffryn, wrth i Nantlle Vale herio Talysarn Celts.

Taith tractorau y dyffryn yn codi pres at achos da lleol

Bydd taith tractorau Dyffryn Nantlle ar ddydd Sadwrn ola’r mis yn codi arian er cof am Elfyn Pant Afon.