Taith tractorau y dyffryn yn codi pres at achos da lleol

Bydd taith tractorau Dyffryn Nantlle ar ddydd Sadwrn ola’r mis yn codi arian er cof am Elfyn Pant Afon. 

Guto Jones
gan Guto Jones

Bydd taith tractorau Dyffryn Nantlle ar ddydd Sadwrn ola’r mis yn codi arian er cof am Elfyn Pant Afon. 

Mae’r daith, sydd yn cael ei chynnal ar 28 Medi ar y cyd â phwyllgor Neuadd Goffa Llanllyfni a Chlwb Ffermwyr Ifanc Dyffryn Nantlle, yn dathlu ei phen-blwydd yn bump oed y flwyddyn yma.

Hyd yn hyn, mae’r daith wedi codi arian i bedair elusen wahanol, ac eleni bydd elw’r diwrnod yn mynd tuag at gronfa Achub Calon y Dyffryn a Sefydliad y Galon (BHF).

Bydd y daith, sydd yn cychwyn am 10am o Neuadd Goffa Llanllyfni, yn cael ei chynnal er cof am Elfyn Pant Afon, a oedd yn gefnogwr brwd i’r daith yn flynyddol.

Tua 30 milltir fydd hyd y daith o amgylch yr ardal, ac mae’r union lwybr yn gyfrinach tan y diwrnod! Bydd y cerbydau yn cyrraedd nôl yn Llanllyfni am tua 2:30pm, ble bydd croeso i unrhyw un yn y neuadd.

Y pris i fod yn rhan o’r daith yw £20 y tractor, sydd yn cynnwys bwyd ar y diwedd. Mae’r ffurflenni cais ar gael o Ceiri Garage, Llanaelhaearn, neu cysylltwch trwy’r digwyddiad ar Facebook: https://www.facebook.com/events/442646722992474/

Dyma fideo sy’n rhoi blas o’r mathau o dractorau sy’n mynd ar y daith: https://www.facebook.com/342215692593822/videos/677523229063065/

Dyma stori gan griw Taith Tractors Dyffryn Nantlle ar gyfer gwefan fro newydd DyffrynNantlle360. I rannu eich stori leol chi, y cam cynta yw cofrestru fel ‘brodor’ yma: https://360.cymru