Cyngor Gwynedd “heb ddewis” ond ystyried cynyddu Treth y Cyngor

Dale Spridgeon, Gohebydd Democratiaeth Leol

Mae’r cyngor yn wynebu bwlch ariannol o £7 miliwn eleni, ac yn edrych ar fwlch pellach o hyd at £12.4 miliwn rhwng 2023/24 a 2024/25

Pobol Gwynedd sy’n gymwys ar gyfer y Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf yn gallu hawlio £200

Mae’r cynllun hwn wedi’i sefydlu er mwyn helpu pobol i dalu eu biliau tanwydd
IMG_20230204_142329

Lleisiau’r Dyffryn yn cael eu clywed yn glir

Casia Wiliam

Pwt gan Nia Gruffydd, aelod o Gynulliad Cymunedol ar yr Hinsawdd Dyffryn Nantlle
20230204_004847

Basgiad helyg fy Nain

Wendy Jones

Mor braf yw darllen yr erthygl am wehyddu helyg gan Angharad Tomos.
B2A1A84E-57B3-489A-BF84

Caffi Trwsio Yr Orsaf

angharad tomos

Be mae nhw’n ei wneud?

Clwb Clebran

angharad tomos

Cyfle i ymarfer siarad Cymraeg

“Braint o’r raddfa uchaf”: Catrin Wager wedi’i dewis i fod yn ymgeisydd seneddol dros dro Plaid Cymru yn Arfon

Mae cyfres o hystingau wedi’u cynnal wrth i’r Blaid geisio olynydd i Hywel Williams, sydd wedi dewis peidio sefyll eto
IMG_20210529_173149

Caru Gwaith Coed

Ceridwen

Mr J O JONES SAER COED 1882 – 1954