Ymgynghori ar ddulliau cyfathrebu Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Gwynedd

“Mae deall beth yw’r ffyrdd gorau a mwyaf addas i Wasanaethau Cymdeithasol y Cyngor cyfathrebu a rhannu gwybodaeth gyda’r cyhoedd yn bwysig iawn”

Uno mentrau cymunedol a bod yn “gerbyd i sicrhau mwy o rym i gymunedau”

Cadi Dafydd

“Be’ rydyn ni eisiau ydy stopio’r echdynnu o’r cyfoeth a’r arian yma, fel ei fod o’n aros yn ein cymunedau,” medd Prif Swyddog Cymunedoli Cyf

Marchnad Lleu

Anwen Harman

Marchnad mis Hydref Dyffryn Nantlle

Galw ar drigolion Gwynedd sydd angen tai i gofrestru â Tai Teg

Lowri Larsen

“Rydym ar hyn o bryd yn colli 90 o bobol ifanc o Wynedd [bob mis], sy’n mynd a ddim yn dod nôl,” medd y Cynghorydd Craig ab Iago

Rhandiroedd neu gae chwarae: Pryder y bydd grant gwerth £50,000 yn cael ei golli

Catrin Lewis

Y bwriad yw defnyddio’r grant i greu ardal fydd o fudd i drigolion lleol a’r amgylchedd ond mae’r cynlluniau wedi hollti barn y gymuned

Cyhoeddi enillydd cyntaf Ysgoloriaeth Defi Fet i astudio drwy’r Gymraeg

Cafodd Elan Haf Henderson ei magu yn y Dwyrain Canol, a dyma’r tro cyntaf iddi astudio drwy gyfrwng y Gymraeg

Cofio am Bobby Charlton yn chwarae yn Nyffryn Nantlle

Cadi Dafydd

“Dw i ddim yn meddwl welwn ni fyth y fath beth yng Nghae Fêl eto”

Cynllun Llesiant Gwynedd a Môn: “Gweledigaeth i weithio gyda’n gilydd”

Sicrhau bod cymunedau’n ffynnu a’u bod nhw’n llewyrchus yn y tymor hir yw’r nod, medd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn
C2977D61-EE4C-4AB2-B15B

Bro Lleu yn y BAFTAs

Elin Gwyn

Enwebwyd cyfres o Ddyffryn Nantlle yn y categori Drama Deledu Orau.

Cadw dau safle’n cyflymu amseroedd ymateb yr ambiwlans awyr, yn ôl data

Plaid Cymru’n galw o’r newydd am gadw’r safleoedd yng Nghaernarfon a’r Trallwng