Gig Pys Melyn a Dj Melys yn Yr Orsaf

Noson dda nos Wener dwytha!

gan Llio Elenid

Roedd hi’n noson dda yn Yr Orsaf nos Wener dwytha, y 7fed o Fehefin, efo gig gan Pys Melyn a DJ Melys.

Dyma ambell i fidio a llunia o’r noson.

Diolch i Cymunedoli am gyd-drefnu ac i bawb a ddoth draw i gefnogi a mwynhau!

WhatsApp-Image-2024-55