Gig Pys Melyn a DJ Melys

Nos Wener, Mehefin 7, 6:30pm, Caffi Yr Orsaf, Penygroes

gan Llio Elenid
Pys-melyn-dj-melys-2-2

Dewch draw i gaffi’r Orsaf ym Mhenygroes nos Wener yma, Mehefin 7fed, i gig Pys Melyn a DJ Melys.

Fydd y drysau yn agor am 6:30

Mynediad am ddim!

Bydd diodydd ysgafn ar gael, a chroeso i chi ddwad a diodydd eich hunain/BYOB.

Addas i bawb, ond bydd plant o dan 16 angen bod yng ngofal oedolyn.

Welwn ni chi yno!

Pys-melyn-dj-melys-2-2

Dweud eich dweud