Digwyddiad Wythnos Newyddion Annibynnol Dyffryn Nantlle

Taith gerdded Llwybrau Penygroes, 6pm, nos Fawrth 4 Mehefin 2024

gan Llio Elenid
Taith-Gerdded-Llwybrau

Mae hi’n Wythnos Newyddion Annibynnol wythnos yma, ac i ddathlu hynny yma yn Nyffryn Nantlle mae yna daith gerdded wedi’i threfnu ym Mhenygroes nos Fawrth, y 4ydd o Fehefin.

Byddwn yn cyfarfod o flaen Neuadd Goffa Penygroes am 6pm.

Bydd angen sgidiau cerdded i’r daith, a dillad pwrpasol i’r tywydd, a byddwn yn mynd drwy lwybrau cyhoeddus sy’n gallu bod yn anwastad a thir efo defaid a gwartheg yn pori.

Am fwy o fanylion ac i gadw lle cysylltwch efo llioelenid@outlook.com

Taith-Gerdded-Llwybrau

Dweud eich dweud