Y Lôn Goed

Bora Sul bendigedig

Nia Jones
gan Nia Jones
IMG_8508
IMG_8500
IMG_8491

Bora dydd Sul perffaith yn cerdded Y Lôn Goed, yr haul allan yn gwenu arnom. Cychwyn yn hen ‘laundry’ Afon Wen a gorffen yn Coed Cae Du, Eifionydd ar ei orau.

O! mwyn yw cyrraedd canol
Y tawel gwmwd hwn,
O’m dyffryn diwydiannol
A dull y byd a wn;
A rhodio’i heddwch wrthyf f’hun
Neu gydag enaid hoff, cytûn.
R Williams Parry

Dweud eich dweud