Sioned Young

Sioned Young

Pen-y-groes

Cylchdaith Tanyrallt

Sioned Young

Penygroes > Llanllyfni > Talysarn
Pobi

Pobi yn agor ei ddrysau yn yr hen fanc.

Sioned Young

Wedi 8 mis prysur o redeg busnes Pobi o’i chegin gartref, mae Sophie Owen o Dalysarn wedi cymryd cam cyffrous i adleoli i’r hen fanc ar Heol y Dŵr, Penygroes.  

Menter gerddorol newydd i ddau fachgen o’r Dyffryn

Sioned Young

Hedydd Ioan ac Osian Cai o Benygroes yn mynd a cherddoriaeth i donfedd arall gyda’u busnes newydd.
Mentro Gyda'n Gilydd

Mentro Gyda’n Gilydd: Galw ar fusnesau Dyffryn Nantlle

Sioned Young

Mae Mentro Gyda’n Gilydd yn brosiect cenedlaethol trwy Gymru lle mae criw o wirfoddolwyr yn creu fideos o beth i’w disgwyl wrth ddechrau ail ymweld â lleoliadau.