Sioned Young

Sioned Young

LL54 6RE

360 DyffrynNantlle360

Menter gerddorol newydd i ddau fachgen o’r Dyffryn

Hedydd Ioan ac Osian Cai o Benygroes yn mynd a cherddoriaeth i donfedd arall gyda'u busnes newydd.
Mentro Gyda'n Gilydd

Mentro Gyda’n Gilydd: Galw ar fusnesau Dyffryn Nantlle

Mae Mentro Gyda'n Gilydd yn brosiect cenedlaethol trwy Gymru lle mae criw o wirfoddolwyr yn creu fideos o beth i'w disgwyl wrth ddechrau ail ymweld â lleoliadau.