Cylchdaith Tanyrallt

Penygroes > Llanllyfni > Talysarn

Sioned Young
gan Sioned Young

Cylchdaith hyfryd trwy Benygroes, Llanllyfni a Thalysarn.

Os ydych chi’n cychwyn o Benygroes mae’n bosib parcio yn faes parcio am ddim dros y ffordd i’r Co-op. Dilynwch y lôn am Lanllyfni, gan droi ar Lôn Ddŵr. Dilynwch y lôn trwy Tanyrallt nes cyrhaeddwch Fro Silyn.

Pan gyrhaeddwch y brif ffordd, dilynwch y lôn am Dalysarn. Am olygfeydd hyfryd o’r Dyffryn, ewch i fyny’r allt ar Ffordd yr Eglwys a dilyn y lôn yn ôl i Benygroes, neu am daith fwy gwastad dilynwch lôn gwaelod Talysarn heibio Pant Du.

Cylchdaith ar darmac sy’n addas i bawb a’n gyfle perffaith i fwynhau golygfeydd y Dyffryn.

Am fap o’r gylchdaith, cliciwch yma

https://www.plotaroute.com/route/1816314?units=miles