Elin Gwyn

Elin Gwyn

Rhosgadfan

C2977D61-EE4C-4AB2-B15B

Bro Lleu yn y BAFTAs

Elin Gwyn

Enwebwyd cyfres o Ddyffryn Nantlle yn y categori Drama Deledu Orau.

Chwilio am actorion 15-19 oed

Elin Gwyn

Mae Cwmni Da yn chwilio am bobl ifanc i actio mewn cyfres ddrama wedi ei lleoli yn Nyffryn Nantlle!

Cyfres ddrama newydd yn Dyffryn Nantlle

Elin Gwyn

Cynhyrchu cyfres ddrama newydd ar gyfer pobl ifanc.