Sori! Mae’n bosib na fydd dy borydd yn gweithio’n iawn gyda’r safle ar hyn o bryd. Ry’n ni’n annog pawb i ddefnyddio fersiynau diweddar o Firefox, Safari neu Chrome yn ystod y cyfnod profi. Pa borydd sy gen i?

Chwilio am actorion 15-19 oed

Mae Cwmni Da yn chwilio am bobl ifanc i actio mewn cyfres ddrama wedi ei lleoli yn Nyffryn Nantlle!

Elin Gwyn
gan Elin Gwyn
Logo DyffrynNantlle360

Rho dy farn