Begw Elain

Begw Elain

Penygroes

360 DyffrynNantlle360

Lluniau Archif-CPD Nantlle Vale

Lluniau Archif-CPD Nantlle Vale Mewn amser mor ansicr,beth am cymeryd y cyfle perffaith I edrych …

Fe ddaw eto haul ar fryn-CPD Nantlle Vale

Helo,gobeithio rydych chi gyd yn cadw’n ddiogel yn ystod y cyfnod ansicr yma.

Enillydd cystadleuaeth llun cae Nantlle Vale…..

ENILLYDD cystadleuaeth llun cae Nantlle Vale yw’r llun hyfryd isod gan Ryan Foulkes …
Cadw'r bêl-droed i fynd

Tîm cyntaf yn ysbrydoli timau iau’r Clwb -Nantlle Vale

Helo bawb, gobeithio bod chi gyd yn cadw yn ddiogel yn ystod y sefyllfa ansicr yma!

🔵Gôl y mis-Mawrth 2020🔵

🔵Gôl y mis-Mawrth 2020🔵 Dyma fidio i codi eich calon chi yn ystod y sefyllfa yr ydym ynddo ar y …

Gohirio gemau peldroed!!

Welwn ni ddim gêm bel-droed tan mis nesaf  wan,dyma ddatganiad gan Gymdeithas Bel-droed Cymru Yn …

Hogyn o Lanllyfni wedi arwyddo i Wrecsam!

Llongyfarchiadau mawr i Harri Wyn o dîm dan 11 Nantlle Vale am gael ei arwyddo i Wrecsam!

Gêm cyn rownd derfynol Nantlle Vale vs Dinbych

Fideo Wythnosol CPD Nantlle Vale Dyma uchafbwyntiau o’r gêm  Nantlle Vale  yn erbyn Dinbych, Dydd …

Canlyniadau Gôl y mis-Nantlle Vale

Ers Mis Rhagfyr llynedd mae Nantlle Vale yn creu fidio gôl y mis sy’n cynnwys holl goliau …