Leon Owen yn ymuno gyda ail dîm CPD Nantlle Vale

Croeso i’r clwb Leon

Begw Elain
gan Begw Elain

Croeso i’r clwb Leon! 

Mae Leon wedi bod yn awyddus iawn i ymuno gyda’r Fêl, mae o’n dalentog ac yn medru chwarae mewn unrhyw safle fel amddiffynwr

Mae Dylan Williams yn falch iawn fod Leon wedi arwyddo