Cian Dafydd yn ymuno gyda ail dîm CPD Nantlle Vale!

Croeso nôl Cian! 

Begw Elain
gan Begw Elain
DC1D6F7B-CE36-45D6-AE74

Croeso mawr i ti Cian nôl i’r Clwb 💙

Rydym yn ymfalchio cael dy groesawu di nôl i’r Clwb ac  mae Dylan Williams rheolwr yr ail dîm wrth ei fodd gweld hogyn ifanc lleol a talentog yn ymuno gyda’r garfan, mae o’n edrych ymlaen yn fawr i weithio gyda thi.