Nantlle Vale 3 Rhydymwyn 2, gôl Daniel Bell

CPD Nantlle Vale

Begw Elain
gan Begw Elain

Trydydd gôl I’r Fêl prynhawn Sadwrn gan Daniel Bell. Da iawn chdi Dan?⚽

Noddwyd gan Hefin Foulkes

#CPDNantlleVale #CmonyFêl