Paratoadau’r Rali gan Glwb Ffermwyr Ifanc Dyffryn Nantlle

Dyma gychwyn blog byw o holl baratoadau’r clwb ar gyfer y Rali sirol sy’n digwydd ar 25ain o Fai.

Clwb Ffermwyr Ifanc Dyffryn Nantlle
IMG_2811

Dyma’r criw dawnsio yn edrych yn ddelach nac erioed yn Rali y llynedd.

Croeso i’n blog byw!

Yma byddwn yn eich diweddaru gyda holl baratoadau’r Rali, gan gynnwys peintio arwyddion, ymarferion dawnsio, canu ac ychydig o actio (neu drio!).

Rydym ar drothwy mis prysuraf y flwyddyn ym myd y Ffermwyr Ifanc, ac er cymaint o waith caled sy’n digwydd, mae hwyl ofnadwy i’w gael.

20:28

Newid o’r ‘sgidia’ dawnsio heno am y brwshys paent heno wrth baratoi arwydd y Rali!

Gwyliwch allan wythnos nesaf am ein arwydd yn ardal Penygroes, mi fydd i fyny wythnos i heddiw.