Sesiynau hyfforddi dan 5 Nantlle Vale yn ail gychwyn! 

Oes ganddoch chi blentyn sydd gyda diddordeb chwarae pêl-droed?

Begw Elain
gan Begw Elain

🔵Tîm dan 5 CPD Nantlle Vale 🔵

Bore Dydd Sul, 12fed o Fedi bydd sesiynau hyfforddi dan 5 Nantlle Vale yn ail gychwyn yng nghae top rhwng 10-11 y bore.Mae croeso i unrhyw un ymuno a’r tîm.Rydym wastad  yn falch o weld aelodau newydd yn ymuno i’r fêl.
Os oes diddordeb neu unrhyw gwestiwn cysylltwch gyda ni ar ein tudalen Facebook.

Diolch am y llun https://www.foulkesphotography.co.uk/

Dweud eich dweud