CPD Nantlle Vale v CPD Nefyn Unedig 

CPD Nantlle Vale 

Begw Elain
gan Begw Elain

🔵CPD Nantlle Vale v Clwb Pel-Droed Nefyn Unedig

 

 

Dyma fideo uchafbwyntiau o’r gêm cyfeillgar yn erbyn CPD Nefyn Unedig gan gynnwys cyfweliad arbennig gyda un o chwaraewyr newydd y clwb Aled Williams .Chwaraewyd y gêm wythnos diwethaf ar gae pob tywydd Plas Silyn.

 

 

Y sgôr terfynol oedd Nantlle Vale 3 CPD Nefyn Unedig 1

 

Diolch yn fawr i bawb o CPD Nefyn Unedig am gynnal gêm lwyddiannus a diogel rhwng y ddau glwb.

 

Pob lwc yn eich gemau nesaf i’w ddod.

 

Fideo-Begw Elain,Swyddog y Wasg

 

💙Cmon y fêl💙