Eisteddfod Clybiau Ffermwyr Ifanc Eryri

Llwyddiant i aelodau CFFI Dyffryn Nantlle 👏🏼

Clwb Ffermwyr Ifanc Dyffryn Nantlle
Elan yn cipio’r Gadair (Noddwyd gan Grŵp Cynefin)
Parti Cerdd Dant - 2il
Criw’r Meim
Meim - Medli o’r 80au
Criw’r Sgets - 2il
Parti Llefaru - 2il
Stori a Sain - Dafydd ac Elliw
Sgen ti Dalent - Deuawd Cerdd Dant - Anni a Tesni - 3ydd

Cynhaliwyd Eisteddfod Clybiau Ffermwyr Ifanc Eryri dros y penwythnos a chafodd Clwb Ffermwyr Ifanc Dyffryn Nantlle ddiwrnod llwyddiannus iawn.

Llongyfarchiadau mawr iawn i holl aelodau’r Clwb ar eu llwyddiant 👏🏼 Dyma ganlyniadau’r Clwb i chi…..

🥇Unawd Dan 16: Leisa Lloyd-Edwards
🥇Gwaith Cartref Dan 16: Begw Elain
🥇Unawd Alaw Werin: Leisa Lloyd-Edwards
🥇Unawd Sioe Gerdd: Leisa Lloyd-Edwards
🥈Unawd Alaw Werin: Elan Mair Williams
🥈Sgets: Dafydd, Cian, Awel, Elan a Mared
🥈Parti Llefaru
🥈Parti Cerdd Dant
🥉Unawd Dan 16: Elan Mair Williams
🥉Llefaru Dan 16: Elan Mair Williams
🥉Sgen ti Dalent: Anni a Tesni

🪑Y Gadair: Elan Mair Williams

Daeth y Clwb yn 3ydd ar ddiwedd y cystadlu gyda Chlwb Llangybi yn dod i’r brig unwaith eto eleni. Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw ac i Siwan Prys Owen (Llecheiddior) ar gipio’r Goron.

Mae ein diolch yn fawr i Manon Eithinog, Ellen Gwern, Bethan Nantcyll, Sian Trigfan a Sara Lleuar am eu gwaith a’u cefnogaeth yn ystod yr wythnosau diwethaf. Diolch yn fawr iawn i chi 👏🏼

Fe fydd Leisa ac Elan yn mynd ymlaen i gynrychioli CFFI Eryri yn Eisteddfod CFFI Cymru ym mis Tachwedd. Pob dymuniad da i chi genod🍀

Cynulliad Cymunedol ar yr Hinsawdd

18:30, 14 Mehefin – 21:30, 15 Mehefin (Rhaid cofrestru i fynegi diddordeb, yna bydd y 50 sy'n cael eu dewis yn derbyn gwahoddiad)