Cai Morgan yn ymuno gyda Clwb pêl-droed Nantlle Vale.

CPD Nantlle Vale

Begw Elain
gan Begw Elain
85A45F69-C4B4-4A1D-A306-73C7C63170BA

🔵Cai Morgan yn ymuno gyda’ clwb⚪️

Cai yn chwaraewr canol cae cryf, deinamig a thalentog!

Wedi chwarae i Mynydd Llandegai a Llanberis yn y ‘Welsh Alliance’ yn ystod y ddau dymor diwethaf, mae yn barod wedi profi fod ganddo’r gallu i chwarae ar y lefel yma. Cai hefyd yn gyn chwaraewr tîm dan 19 CPD Caernarfon.

Cai  ⬇️

“Mae hi’n fraint cael ymuno gyda’r clwb. Yn dilyn ymarfer gyda’r tîm a cael nifer o sgyrsiau gyda Dan a Sion roeddwn yn gwybod fod dod i Vale yn benderfyniad iawn i’w wneud. Mae’r garfan yn edrych yn gryf ac rwy’n edrych ‘mlaen i’ r sialens yn y gynghrair newydd.”

Croeso i’r clwb Cai.👌⚽️