Ysgol Llandwrog

Ysgol Llandwrog

Llandwrog

Ffilm fer yn fuddugol yn Eisteddfod yr Urdd 2020-21

Ysgol Llandwrog

Ysgol Llandwrog yn fuddugol yn y gystadleuaeth Creu ffilm Blwyddyn 6 ac iau.

Ewch amdani Cymru

Ysgol Llandwrog

Pob lwc???????⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️

Ifaciwi am y diwrnod.

Ysgol Llandwrog

Yn ddiweddar cafodd yr Adran Iau yn Ysgol Llandwrog y cyfle i fynd yn ôl mewn amser i fod yn …