Ifaciwi am y diwrnod.

Ysgol Llandwrog
gan Ysgol Llandwrog

Yn ddiweddar cafodd yr Adran Iau yn Ysgol Llandwrog y cyfle i fynd yn ôl mewn amser i fod yn Ifaciwi. Cafwyd cyfle i wisgo dillad y cyfnod, profi cinio a chyfle i ffilmio yn eu dillad arbennig. Prosiect ar y cyd oedd hwn gyda’r Amgueddfa Awyr yn Ninas Dinlle. Bu Polly Snape a’r tîm yn ffilmio yn yr ysgol ac mewn lleoliadau yn Dinas Dinlle. Bydd y ffilm i’w gweld yn fuan yn yr Amgueddfa.