Gwenllian Jones

Gwenllian Jones

SY24 5HD

360 DyffrynNantlle360 BroAber360 Clonc360

Awdures ifanc o Benygroes yn cyhoeddi ei nofel gyntaf

“Y nofel orau, fwyaf pwerus i mi ei darllen ers blynyddoedd. Mae’n ysgytwol.” Dyma eiriau Manon Steffan Ros am nofel gyntaf yr awdures ifanc o Ddyffryn Nantlle, Megan Angharad Hunter. Mae tu ôl i’r awyr (Y Lolfa) yn nofel ddoniol a thorcalonnus sy’n cynnig cipolwg ysgytwol ar fywyd oedolion ifanc na welwyd ei debyg mewn print yn y Gymraeg o’r blaen.