Gwenllian Jones

Gwenllian Jones

Tal-y-bont

20210701_192138

Dathlu lansiad nofel ym Mhant Du

Gwenllian Jones

Lansiad cyntaf Y Lolfa ers Nadolig 2019
Safana-Jerry-Hunter

Antur gyffrous sydd hefyd yn “ddarllen hanfodol ar gyfer heddiw”

Gwenllian Jones

Ysbiwraig ifanc ydi prif gymeriad nofel newydd Jerry Hunter, Safana, a gyhoeddir yr wythnos yma. Mae’r nofel yn un gyffrous ac amserol ac yn “ddarllen hanfodol ar gyfer heddiw” yn ôl Gareth Evans-Jones, sy’n awdur, yn feirniad, ac yn ysgolhaig sy’n astudio caethwasiaeth. Meddai hefyd bod y nofel yn un “eithriadol rymus ac amserol. Ceir yma ymdriniaeth gelfydd ag agweddau amrywiol megis hanes ac anhanes, caethwasiaeth a rhyddid, a pherthynas yr unigolyn â’i gymdeithas.”

Awdures ifanc o Benygroes yn cyhoeddi ei nofel gyntaf

Gwenllian Jones

“Y nofel orau, fwyaf pwerus i mi ei darllen ers blynyddoedd. Mae’n ysgytwol.” Dyma eiriau Manon Steffan Ros am nofel gyntaf yr awdures ifanc o Ddyffryn Nantlle, Megan Angharad Hunter. Mae tu ôl i’r awyr (Y Lolfa) yn nofel ddoniol a thorcalonnus sy’n cynnig cipolwg ysgytwol ar fywyd oedolion ifanc na welwyd ei debyg mewn print yn y Gymraeg o’r blaen.