Stwff newydd!

Rydyn ni o’r diwedd yn rhyddhau ein crysau chwys!

Yr Orsaf
gan Yr Orsaf
1ED6D7F4-8D67-48B3-B97E
E5B2397F-08EE-4D39-BA48

Rydyn ni o’r diwedd yn rhyddhau ein crysau chwys! Daw’r crysau chwys mewn pedwar lliw gwahanol, du, gwyn, glas golau a’r un fwa poblogaidd ein pinc llychlyd ! Mae hwn yn brosiect rhydem wedi bod yn gweithio ar yn ystod y misoedd diwethaf, ac rydym yn gyffrous iawn. Ar ôl y llwyddiant mawr a gawsom gyda’n hwdis a’n crysau-t, roeddem yn meddwl mai’r cam nesaf yw creu’r crysau chwys! Rydym yn gweithio gyda llawer o fusnesau lleol yn ardal nantlle. Diolch yn fawr iawn i LlyfniDesigns am greu ein design newydd, Peris & Cor ar gyfer y “screenprinting” a LukejoeHuntly Photography am ddal y delweddau rydyn ni’n eu defnyddio ar ein Instagram!

Gwelsom enillydd “Brwydr y bandiau” Skylrk ar S4C yn gwisgo un o’n hwdis, ac roedd gweld ein dillad ar y teledu yn reit ddoniol! Ysbrydolodd hyn ein dyluniad newydd… Rhoesom ein dyluniad clasur o’r Wyddfa mewn teledu hen ffasiwn fel sylw bron yn eironig!

Mae’r crysau chwys ar gael NAWR! Rhydym hefyd yn gweithio ar brosiect newydd ar gyfer ein pen-blwydd! Dilynwch ni ar Instagram i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

Cynulliad Cymunedol ar yr Hinsawdd

18:30, 14 Mehefin – 21:30, 15 Mehefin (Rhaid cofrestru i fynegi diddordeb, yna bydd y 50 sy'n cael eu dewis yn derbyn gwahoddiad)