Enillydd Clwb 100 Mis Awst-CPD Nantlle Vale

Enillydd y clwb 100 mis yma yw… 

Begw Elain
gan Begw Elain

?Llongyfarchiadau mawr I Kirk am ennill y clwb 100 mis yma, rhif 44.?

Mae yno dal sgwariau ar gael, cysylltwch â Kirk neu Kev am fwy o fanylion. Cofiwch fod yr holl arian yn mynd tuag at welliannau i Gae Fêl.

Diolch yn fawr i bawb am cefnogi!