Etholiad 2019 – Blog byw o’r cownt yn Arfon

Brengain Glyn
gan Brengain Glyn

Hywel Williams yn cadw Arfon ac yn cynyddu ei fwyafrif

  • Hywel Williams (Plaid Cymru) – 13,134
  • Steffie Williams Roberts (Llafur) – 10,353
  • Gonul Daniels (Ceidwadwyr) – 4,428
  • Gary Gribben (Plaid Brexit) – 1,159

00:26

Yr ail ymgeisydd Gonul Daniels wedi cyrraedd ac wrth ei bodd gyda rhagfynegiad ledled Prydain, ond yn siomedig nad oes yr un gefnogaeth i’r Ceidwadwyr yma yn Arfon.

00:07

Maint y bleidlais yn Arfon:

Nifer yr etholwyr – 42,215

Nifer sydd wedi pleidleisio – 29,166

Canran sydd wedi pleidleisio – 69.09%
(68.2% wedi pleidleisio yn 2017)

23:47

Y si yma’n Arfon yw ei bod hi’n edrych yn addawol i Plaid Cymru

23:39

Hywel Williams yw’r unig ymgeisydd yn y ganolfan ar hyn o bryd, ac yn brysur yn siarad gyda’r wasg. Dipyn o gefnogwyr Llafur yma, ond dim llawer o’r Ceidwadwyr na’r blaid Brexit i’w gweld.

Lowri Jones
Lowri Jones

Oes rhywun wedi gweld ymgeisydd Plaid Brexit Arfon heno / erioed?

Mae’r sylwadau wedi cau.

23:27

Tomos a minnau wedi cael sgwrs ddiddorol hefo Hywel Williams, lle’r oedd yn obeithiol am y canlyniadau heno yn Arfon, ac wedi disgrifio’r ymgyrch fel un o’i rai taclusa’ o’i yrfa.

23:05

Ymgeisydd Plaid Cymru Hywel Williams wedi cyrraedd. Yr ymgeisydd cyntaf hyd yn hyn.

22:54

22:49

Yn brysur yma yng Nghaernarfon, bocsys yn hedfan i mewn. Pwy sydd ar y blaen dybed?

22:36

A dyma sydd yn bwysig i Pwyll o Ysgol Syr Hugh Owen…

22:33

Ac wrth sôn am bobol Ifan Arfon, dyma rhai o’r materion sydd yn bwysig iddyn nhw…