Nantlle Ni

Arddangosfa yn Llanberis

angharad tomos
gan angharad tomos

Mae hi bob tro yn bleser clywed y diweddaraf am Ysgol Bro Lleu. Os ydych yng nghyffiniau Llanberis, galwch heibio i’r Amgueddfa Lechi i weld gwaith plant yr ysgol. Maent wedi bod yn brysur yn creu – yn llafar, yn ddigidol ac ar bapur – i gyfleu Dyffryn Nantlle ddoe a heddiw.

Rydym yn tueddu i gysylltu amgueddfa efo ‘ers talwm’ ond yn y ty pen yn y rhes o dai, gallwch weld a chlywed lleisiau pobl ifanc. Mae’r map anferth o’r fro yn drawiadol yn dangos be sy’n bwysig i blant heddiw. A dyna gewch chi ar y fideo y maent wedi ei wneud hefyd. Maent yn son am yr hyn y maent wedi ei ddysgu, ond yna – yn eu geiriau eu hunain – maent yn dweud beth mae nhw yn ei hoffi am y dyffryn. Yn wir, mae’n sesiwn i godi eich calon. Es oddi yno yn teimlo yn ffodus iawn mod i’n byw yn Nyffryn Nantlle, a bod plant y dyffryn yn mynegi eu hunain mor dda.