Dathlu Canmlwyddiant Neuadd Y Groeslon – dydd Iau, Tachwedd 10fed

Newid dyddiad i’r dathliadau!

gan Llio Elenid
70729623https://mapio.net/pic/p-70729623/

633e432d-a41b-4b04-935a-ba53823c5331-2Mae ’na ddyddiad newydd i ddathliadau canmlwyddiant Neuadd Bentref y Groeslon – dydd Iau’r 10fed o Dachwedd, 2022. Dorwch o i lawr yn eich dyddiaduron!

Mi fydd hi’n ddiwrnod llawn dop o ddathlu – arddangosfa o hanes y Neuadd rhwng 2 o’r gloch a 6 o’r gloch y prynhawn, a chyngerdd o ddoniau lleol gyda’r nos, i ddechrau am 7 o’r gloch yr hwyr. Tocynnau i’w prynu ar y drws.

Croeso mawr i bawb, ac edrychwn ymlaen i ddathlu gyda chi!