Lleu – rhifyn Ebrill 2020

Papur bro Lleu – ar gael yn ddigidol!

Lleu - Papur Bro Dyffryn Nantlle

Oherwydd y sefyllfa bresennol efo Coronafeirws a hunan ynysu/meudwyo, ni fyddwn yn argraffu Lleu am y tro: byddwn yn ei gyhoeddi ar y we ar ffurf PDF.

Gan gadw at ofynion diogelwch, allwch chi rannu’r wybodaeth efo pobol sydd heb fynediad i’r we na’r cyfryngau cymdeithasol; buasem yn gwerthfawrogi pe bai modd i rai ohonoch argraffu’r pdf i gyfeillion/cymdogion/teulu sydd yn methu cael golwg arno.

Mawr ddiolch a hwyl ar y croesair. Diolch am eich cefnogaeth.

Cadwch yn ddiogel!

LLEU EBRILL 2020

Ymunwch â’r sgwrs

Wendy Jones
Wendy Jones

Methu gweld linc i pdf

John Dilwyn Williams
John Dilwyn Williams

Newydd ddallt fy hun. Mae eisiau pwyso ar yr enw LLEU EBRILL 2020 sydd mewn print gwyrdd.

Meinir Jones
Meinir Jones

Ddim linc ir pdf