Y Farchnad

Busnesau bach Dyffryn Nantlle mewn un man

Anna Fflur

Siop trin gwallt.

Yr Orsaf

Caffi a menter gymunedol ym Mhenygroes.

Siop Barbwr Gari

Siop torri gwallt i fechgyn.

Caffi HEMS

Caffi Ambiwlans Awyr Cymru yn Ninas Dinlle.

Parry & Jones

Siop bapur leol.

Homestyle Bakery

Becws sy’n gwerthu cynnyrch ffres ym Mhenygroes.

Fferyllfa Penygroes

Fferyllfa LL. Williams a S. McCarthy.

Deli’r Banc

Siop sy’n gwerthu pob math o gynnyrch lleol, a bwydydd ffres yn y deli.

H G Motors

Modurdy ym Mhenygroes.

Pant Du

Tŷ bwyta, gwinllan a pherllan.

Poblado Coffi

Crefftwyr coffi wedi’i leoli yn Eryri.

Pellennig

Gwersi syrffio yn Ninas Dinlle.