Sioe y Groeslon – 19.8.23

81fed Arddangosfa Flynyddol y Pentref o Flodau, Llysiau, Celf a Chrefft

gan Llio Elenid
bloda-3-jpeg

Dewch yn llu i Neuadd bentref y Groeslon ar ddydd Sadwrn, 19 o Awst, 2023 i’r sioe flynyddol!

Croeso i drigolion y Groeslon, Carmel, Fron, Llandwrog a rhandir y Groeslon gystadlu. Mae ’na gystadlaethau coginio, llysiau, ffrwythau, blodau a chelf a chrefft, yn ogystal ag adran i’r plant. Gweler y rhaglen isod am yr holl gystadlaethau, a’r rheolau.

Bydd drysau yn agor am 2pm, a mynediad yn £1, ac am ddim i blant. Welwn ni chi yno!

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â’r ysgrifenyddes, Gwyneth Matthews ar 01286 830123.