Cara’n trafod ei gwaith

“Mi faswn i’n eich annog i gymryd y cyfle.”

Ar Goedd
gan Ar Goedd

Ar hyn o bryd mae Antur Waunfawr yn galw ar bobol i ymuno â nhw fel Gweithwyr Cefnogol.

Yn y clip fideo hwn mae Cara o Ddyffryn Nantlle yn annog mwy o weithwyr i ymuno â ni.

I ddysgu mwy am y swydd, dilynwch y ddolen hon.