Cyfle olaf

I roi y bocsys Dolig

angharad tomos
gan angharad tomos
7FEA2283-9867-4AF5-B01F

Dim ond nodyn atgoffa i unrhyw un sydd eisiau rhoi bocs Dolig i Teams4U. Bydd y casgliad olaf yn Festri Soar, Penygroes, nos Wener, 11 Tachwedd rhwng 6-7pm. Yr oedran yw 3-5/ 6-11/12 + neu focs nwyddau cartref. Nodwch Bachgen neu Ferch arno. Peidiwch selio’r bocs, a bydd angen £3 i dalu am y cludiant. Mae manylion llawn am yr hyn allwch ei gynnwys yn y bocs yn rhifyn Tachwedd o Lleu. Diolch yn fawr am eich haelioni.