Darlleniad Diwrnod Y Llyfr Angharad Tomos

Darlleniad o ‘Y Castell Siwgr’

Hedydd Ioan
gan Hedydd Ioan

“Sgwennais y nofel hon wedi gweld arddangosfa Manon Steffan Ros yng Nghastell y Penrhyn am gysylltiad y castell a chaethwasiaeth yn Haf 2018. Deuthum o’r arddangosfa wedi’m dychryn at atgasedd dyn at gyd-ddyn ac roeddwn eisiau rhannu’r stori. Doeddwn i fawr o feddwl ymhen dwy flynedd y byddai testun hiliaeth mor boenus o berthnasol ac nad oedd cymaint a hynny o newid wedi bod mewn 200 mlynedd.”

Angharad Tomos

2 sylw

Toni Schiavone
Toni Schiavone

Gwych iawn. No fel hynod o bwerus. Diolch

Toni Schiavone
Toni Schiavone

Gwych iawn. Novel hynod o bwerus.
Diolch

Mae’r sylwadau wedi cau.