Pob Lwc Cymru!!

Plant Ysgol Brynaerau yn dangos eu cefnogaeth i dîm Pêl-droed Cymru yn yr Ewros yfory. 

gan Ysgol Brynaerau

Dyma blant Ysgol Brynaerau yn dangos eu cefnogaeth i dîm Pêl-droed Cymru yn yr Ewros yfory.

POB LWC CYMRU !!